Srpski autori i filmovi u Dokukinu KIC za vikend

Srpski autori i filmovi u Dokukinu KIC za vikend

U sklopu vikend programa Novi srpski dox od 14. do 16. lipnja, donosimo presjek novog srpskog dokumentarca i predstavljamo autore koji tematski svježim i stilski inovativnim poimanjem dokumentarnog stvaranja izazivaju sve veću pozornost na međunarodnoj sceni. Imamo...