KULTURNA KOMUNIKACIJA [piše Ada Jukić]

KULTURNA KOMUNIKACIJA [piše Ada Jukić]

Povodom emocionalnog medijskog istupa budućeg ministra kulture Kultura emocije Svatko bi pred komisijom za primanje na posao, recimo za posao ministra, učinio sve da ostavi dobar dojam. To znači da bi obukao tamno odijelo i odgovarajuću kravatu i odgovarao na...