Uspješno završen 13. Festival tolerancije

Uspješno završen 13. Festival tolerancije

U sedam dana na trima lokacijama prikazano je gotovo 80 filmova te su održani brojni edukativni i zabavni programi. Unatoč problemima s preseljenjem dijela programa sve je održano prema planu. Posebno su dobro prihvaćeni edukativni sadržaji za djecu i mlade. Zagreb,...