ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
Gradsko kazalište Pula
COMUNITA DEGLI ITALIANI
Pola – Pula
kazališna sezona 2022/2023.
premijera: 17. veljače 2023.

Franca RAME, Dario FO
FRANCAMENTE
Collage e hommage a Franca Rame
Testi tratti da Tutta casa, letto e chiesa e altre storie, interviste, articoli, lettere, Una vita ell improvisa – la biografia… e qualcosa anche di testa mia.

autorski projekt: Petra B. BLAŠKOVIĆ

Fotografije ustupio INK Pula – Photo Dario DRUŽETA

scenograf: Stefano KATUNAR
autor glazbe: Andrej PEZIĆ
kostimografkinja: Desanka JANKOVIĆ
oblikovatelj svjetla: Dario DRUŽETA
titl: Bruno LEGOVIĆ
prijevod na istriotski dijalekt: Claudio GRBAC
inspicijent: Manuel KAUČIĆ
uloga / igra:
Franca Rame Petra B. BLAŠKOVIĆ
tehnička ekipa INK Pula
voditelj pozornice: Goran ŠAPONJA
voditelj svjetla: Dario DRUŽETA
voditelj tona: Miodrag FLEGO
voditeljica krojačke radionice i fundusa, garderobijerka, rekviziterka: Desanka JANKOVIĆ
tehničar rasvjete i tona: Bruno LEGOVIĆ
pozornički radnik: Nicholas Brian MIŠOVIĆ

trajanje predstave: 75 minuta

Koprukcija / Coproduzione
Istarsko narodno kazalište – Gradsko kazalište Pula
Zajednica Talijana Pula / Comunita’ Degli Italiani Di Pola

Neke su ideje u nas usađene davno, vjerojatno otkada ni sami nismo svjesni da su se dogodile i sazrijevaju dugo. Franca Rame i Dario Fo za mene su uvijek bili simboli slobode govora. U svojem angažiranom kazališnom djelovanju bili su uvijek hrabri. Igrali su u kazalištu gdje se moglo nesmetano progovarati. Ovo je hommage Franci Rame, njezinim kazališnim tekstovima, životu, djelu i aktivizmu. Ova dokumentarno biografska predstava (monodrama) sadrži onu žensku komponentu i tematiku vezanu uz položaj žene u društvu o kojem je Franca uvijek govorila, glumila, pisala. Uz autorske dijelove teksta u predstavi su i isječci iz djela F. Rame i D. Fo: Tutta casa letto e chiesa e altre storie i Una vita all’improvvisa. Jezik kao izričaj autentičnosti podneblja: istrovenetski dijalekt. I narječje u dijalektu: istriotski. Očuvanje nematerijalne baštine utkano je u priču života.
Petra B. BLAŠKOVIĆ

Alcune idee s’insediano in noi in tempi lontani, probabilmente quando neanche ne abbiamo coscienza e maturano a lungo. Franca Rame e Dario Fo per me son sempre stati dei simboli della liberta’ di parola. Son stati sempre coraggiosi nell’agire attraverso il teatro. Recitavano nei luoghi dove potevano eprimersi senza censura. Questo e’ un omaggio a Franca Rame, ai suoi testi teatrali, alla vita, all’opera e all’attivismo. Questo spettacolo documentaristico-teatrale ha quella componente e tematica femminile legata alla posizine della donna nella societa’ della quale Franca ha sempre parlato, scritto e che ha impersonato in scena. Testi miei s’intersecano a parti di testi tratti da opere di Rame/Fo: Tutta casa, letto e chiesa e altre storie e Una vita all’improvvisa. La lingua come espressione dell’autenticita’ del territorio: dialetto istroveneto. E nel dialetto il dialetto: l’istrioto. La salvaguardia del patrimonio immateriale intrecciato nella storia della vita.
Petra B. BLAŠKOVIĆ

[izvor informacije INK Pula]