2. HISTORY FILM FESTIVAL 2018.

P R O G R A M

SRIJEDA 5.rujna 2018.
– do 16,00 sati dolazak i smještaj gostiju ( botel „Marina“ )
17,00 – HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU
PROJEKCIJE FILMOVA U KONKURENCIJI
RAZGOVORI S AUTORIMA
21,00 – HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU
SVEČANO OTVORENJE FESTIVALA

ČETVRTAK 6. rujna
11,00 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA – OGRANAK TRSAT
MASTERCLASS:
Caroline Waterlow & Nina Krstić (New York) : ”The Art of Making Documentaries in the Fake News Era”
13,30 PROGRAM ZA GOSTE FESTIVALA
17,00 – 24,00 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU
PROJEKCIJE FILMOVA U KONKURENCIJI
RAZGOVORI S AUTORIMA

PETAK 7. rujna
11,00 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA – OGRANAK TRSAT
MASTERCLASS:
Svetlana Cvetko (Los Angeles): ”Women Behind the Camera”
13,30 PROGRAM ZA GOSTE FESTIVALA
17,00 – 24,00 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU
PROJEKCIJE FILMOVA U KONKURENCIJI
RAZGOVORI S AUTORIMA

SUBOTA 8. rujna
11,00 FESTIVALSKI CENTAR Botel „Marina“
PREDAVANJE S PROJEKCIJAMA:
Dejan Dabić(Srbija): „Ford, Chabrol, filmska publicistika“
13,30 PROGRAM ZA GOSTE FESTIVALA
17,00 – 24,00 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU
PROJEKCIJE FILMOVA U KONKURENCIJI
RAZGOVORI S AUTORIMA

NEDJELJA 9. rujna
11,00 FESTIVALSKI CENTAR Botel „Marina“
PANEL: History on Film
13,30 PROGRAM ZA GOSTE FESTIVALA
17,00 – 20,00 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU
PROJEKCIJE FILMOVA U KONKURENCIJI
RAZGOVORI S AUTORIMA
21,30 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU
SVEČANO ZATVARANJE FESTIVALA (PROGLAŠENJE POBJEDNIKA I DODJELA NAGRADA).


HISTORY FILM FESTIVAL 2018
Programme

Wednesday, Sept. 5th
Arrival at Botel Marina by 16 o’clock
17,00 HKD na Sušaku
FILM SCREENINGS
Q&A
21,00 HKD na Sušaku
OPENING PARTY

Thursday, Sept. 6th
11,00 Gradska knjižnica Rijeka – Ogranak Trsat
MASTERCLASS
Caroline Waterlow and Nina Krstić: ”The Art of Making Documentaries in the Fake News Era”
13,30 PROGRAM FOR THE GUESTS OF THE FESTIVAL
17,00 – 24,00 HKD na Sušaku
FILM SCREENINGS
Q&A

Friday, Sept. 7th
11,00 Gradska knjižnica Rijeka – Ogranak Trsat
MASTERCLASS – Svetlana Cvetko: ”Women Behind the Camera”
13,30 PROGRAM FOR THE GUESTS OF THE FESTIVAL
17,00 – 24,00 HKD na Sušaku
FILM SCREENINGS
Q&A

Saturday, Sept. 8th
11,00 Botel Marina
MULTIMEDIA PRESENTATION
Dejan Dabić (Serbia): ”Ford,Chabrol…Film Journalism”
13,30 PROGRAM FOR THE GUESTS OF THE FESTIVAL
17,00 – 24,00 HKD na Sušaku
FILM SCREENINGS
Q&A

Sunday, Sept. 9th
11,00 Botel Marina
PANEL – ”History on Film”
13,30 PROGRAM FOR THE GUESTS OF THE FESTIVAL
18,00 – 21,00 HKD na Sušaku
FILM SCREENINGS
Q&A
21,30 PRESENTATION OF THE AWARD WINNERS
AND CLOSING PARTY


SRIJEDA, 5.IX. 2018.
VELIKA DVORANA HKD
18,00 TRI SMRTI BENITA MUSSOLINIJA – FRANCUSKA – 00:52:00
18,55 POTONUĆE BRODA VAN IMHOFF- NIZOZEMSKA – 01:38:00
21,00 SVEČANO OTVORENJE FESTIVALA
21,30 UMJETNOST & RED – RUSIJA – 00:50:00

ČETVRTAK, 6.IX. 2018.
VELIKA DVORANA HKD
18,00 BAŠ POPUT MENE: VIJETNAMSKI RATNE PRIČE – SAD – 00:57:00
19,00 UKLETE: POSLJEDNI POSJET CRVENOJ KUĆI – FILIPINI – 01:18:00
20,20 ŽRTVA PJEŠAKA – BUGARSKA 01:07:00
21,35 NADIA COMANECI, GIMNASTIČARKA I DIKTATOR – FRANCUSKA 00:56:09
22,40 CHE GUEVARA, DRUGA STRANA MITA – FRANCUSKA – 00:52:00

PETAK, 7.IX. 2018.
VELIKA DVORANA HKD
18,00 SASHA SOKOLOV- POSLJEDNI RUSKI PISAC – RUSIJA – 00:50:00
18,50 GLAZBENICI IZ KONCLOGORA – FRANCUSKA – 00:52 :00
19,45 O.J.: MADE IN AMERICA – SAD – 01:00:00
21,00 NI KORAKA NATRAG! – ŠPANJOLSKA – 00:40:00
22,00 SKRIVENO LICE AMERIČKE UMJETNOSTI – FRANCUSKA – 01: 00:00

SUBOTA,8.IX.2018.
VELIKA DVORANA HKD
18,00 HITLEROVE IGRE – BERLIN 1936 – FRANCUSKA – 01:26:50
19,30 ŽIVOT JE VJEČNI SVING – BUGARSKA – 01:39:23
21,20 NEKOĆ U BRATISLAVI – ŠVEDSKA/SLOVAČKA – 00:40:00
22,10 AMERIČKI SAN BOBBYJA KENNEDYJA – FRANCUSKA – 00:57:13

NEDJELJA,9.IX.2018.
VELIKA DVORANA HKD
18,00 OPERACIJA VJENČANJE – IZRAEL 01:03:00
19,05 SVE S VOLJOM – BOSNA I HERCEGOVINA – 00:49:00
20,00 HOTEL JUGOSLAVIJA- ŠVICARSKA – 01:25:00
21,30 PODJELA NAGRADA I SVEČANO ZATVARANJE FESTIVALA


WEDNESDAY, 5.IX. 2018.
VELIKA DVORANA HKD / THE BIG HALL
18,00 THE THREE DEATHS OF MUSSOLINI – FRANCE – 00:52:00
18,55 THE DOOM OF THE VAN IMHOFF- NETHERLANDS – 01:38:00
21,00 THE OPENING GALA
21,30 ART & ORDER – RUSSIA – 00:50:00

THURSDAY, 6.IX. 2018.
VELIKA DVORANA HKD / THE BIG HALL
18,00 JUST LIKE ME: VIETNAM WAR STORIES FROM ALL SIDES – USA – 00:57:00
19,00 HAUNTED: A LAST VISIT TO THE RED HOUSE – PHILIPPINES – 01:18:00
20,20 PAWN SACRIFICE – BULGARIA 01:07:00
21,35 NADIA COMANECI, THE GYMNAST AND THE DICTATOR FRANCE 00:56:09
22,40 CHE GUEVARA, BEYOND THE LEGEND – FRANCE – 00:52:00

FRIDAY, 7.IX. 2018.
VELIKA DVORANA HKD / THE BIG HALL
18,00 SASHA SOKOLOV- THE LAST RUSSIAN WRITER – RUSSIA – 00:50:00
18,50 MAESTROS OF THE CAMPS– FRANCE – 00:52 :00
19,45 O.J.: MADE IN AMERICA – USA – 01:00:00
21,00 NOT A STEP BACK! – SPAIN – 00:40:00
22,00 THE HIDDEN FACE OF AMERICAN ART – FRANCE – 01:00:00

SATURDAY,8.IX.2018.
VELIKA DVORANA HKD / THE BIG HALL
18,00 HITLER’S GAMES – BERLIN 1936 – FRANCE – 01:26:50
19,30 LIFE IS AN ETERNAL SWING – BULGARIA – 01:39:23
21,20 BACK THEN IN BRATISLAVA – SWEDEN/SLOVAKIA – 00:40:00
22,10 THE AMERICAN DREAMS OF BOBBY KENNEDY – FRANCE – 00:57:13

SUNDAY,9.IX.2018.
VELIKA DVORANA HKD / THE BIG HALL
18,00 OPERATION WEDDING ISRAEL 01:03:00
19,05 A FEAT OF PERSEVERANCE – BOSNIA&HERZEGOVINA – 00:49:00
20,00 HOTEL JUGOSLAVIJA- SWITZERLAND – 01:20:00
21,30 THE CLOSING GALA


SRIJEDA, 5.IX. 2018.
KINO KORTIL
17,00 ČAST: NASLJEĐE JOSEA ABAD SANTOSA – FILIPINI – 01:10:00
18,10 ZVALI SU ME KING TIGER – MEKSIKO 01:28:00
19,40 KRIŽARSKI RATOVI – KATAR – 01:46:00
21,30 U LJUDSKIM ZOOLOŠKIM VRTOVIMA – FRANCUSKA – 01:30:00

ČETVRTAK, 6.IX. 2018.
KINO KORTIL
17,00 BITKA ZA ALŽIR, FILM O POVIJESTI – FRANCUSKA -01:57:00
19,00 AMERIČKI DOŽIVLJAJ: U SRCU AMAZONIJE – SAD – 01:39:54
20,50 TRAGEDIJA NAŠE OBITELJI – RUSIJA – 00:25:00
21,25 GLAS AMERIKE: LOWELL THOMAS I USPON EMISIJA VIJESTI – SAD 01:25:00

PETAK, 7.IX. 2018.
KINO KORTIL
17,00 1950 : USTANAK NACIONALISTA – PORTORIKO 01:46:00
18,50 PRODAVAČ KNJIGA – BUGARSKA – 00:51:00
19,45 DETROIT DIEGA RIVERE – SAD – 00:35:50
20,30 CARSTENOVA PISMA – IRAN – 01:13:00
21,50 NASLJEĐE – NJEMAČKA – 01:08:00

SUBOTA, 8.IX.2018.
KINO KORTIL
17,00 MAGDA GOEBBELS, PRVA DAMA TREĆEG REICHA – FRANCUSKA – 00:54:00
18,00 ZID – UKRAJINA – 01:00:00
19,10 VOLINJSKI POKOLJ – POLJSKA 00:48:00
20,00 BILI SMO KUĆE – ITALIJA 00:19:00
20,30 KOKOSCHKA, ŽIVOT-DJELO – FRANCUSKA 01:30:00

NEDJELJA,9.IX.2018.
KINO KORTIL
20,00 ČRNI KASTAVAC – HRVATSKA – 01:03:00


WEDNESDAY, 5.IX. 2018.
KINO KORTIL
17,00 HONOR: THE LEGACY OF JOSE ABAD SANTOS – PHILIPPINES – 01:10:00
18,10 THEY CALLED ME KING TIGER – MEXICO 01:28:00
19,40 CRUSADES – QATAR – 01:46:00
21,30 INSIDE HUMAN ZOOS – FRANCE – 01:30:00

THURSDAY, 6.IX. 2018.
KINO KORTIL
17,00 THE BATTLE OF ALGIERS, A FILM WITHIN HISTORY – FRANCE -01:57:00
19,00 AMERICAN EXPERIENCE: INTO THE AMAZON – USA – 01:39:54
20,50 THE SORROW OF OUR HOUSE – RUSSIA – 00:25:00
21,25 VOICE OF AMERICA: LOWELL THOMAS AND THE RISE OF BROADCAST NEWS – USA – 01:25:00

FRIDAY, 7.IX. 2018.
KINO KORTIL
17,00 1950 : THE NATIONALIST UPRISING – PUERTO RICO 01:46:00
18,50 THE BOOKSELLER – BULGARIA – 00:51:00
19,45 DETROIT´S RIVERA – USA – 00:35:50
20,30 CARSTEN’S LETTERS – IRAN – 01:13:00
21,50 LEGACY – GERMANY – 01:08:00

SATURDAY,8.IX.2018.
KINO KORTIL
17,00 MAGDA GOEBBELS, FIRST LADY OF THE THIRD REICH – FRANCE – 00:54:00
18,00 THE WALL – UKRAINE 01:00:00
19,10 WOLA SLAUGHTER – POLAND 00:48:00
20,00 THE HOUSES WE WERE – ITALY 00:19:00
20,30 KOKOSCHKA, LIFE-WORK – FRANCE 01:30:00

SUNDAY,9.IX.2018.
KINO KORTIL
20,00 THE BLACK KASTAVIAN – CROATIA – 01:03:00


Masterclass: ”UMJETNOST STVARANJA DOKUMENTARNIH FILMOVA U ERI LAŽNIH VIJESTI”

Oscarom nagrađene producentice filma ”O.J.:Made in America” Caroline Waterlow i Nina Krstić govorit će o svojim iskustvima u stvaranju dokumentaraca temeljenih na povijesnim događajima i arhivskoj građi. U ovom multimedijskom predavanju one će govoriti o dokumentarnoj formi kao odgovoru na postmodernu eru lažnih vijesti i dezinformacija, te o potrebi za dokumentarnim filmovima koja nikad nije bila veća. Waterlow i Krstić će također govoriti o izuzetnom značaju za očuvanje arhivske građe, vrijednostima istraživačkog rada te stalnog vraćanja povijesnim pričama zbog novih generacija i njihovog razumijevanja povijesti.

Multimedijalna prezentacija: FORD,CHABROL… FILMSKA PUBLICISTIKA

Tema prezentacije je “Filmska periodika i publicistika u Srbiji” s posebnim osvrtom na dva preostala filmska časopisa koji izlaze u Srbiji, “Filaž” (izdavač: Niški kulturni centar, Niš) i “Kinoteka” (izdavač: Jugoslovenska kinoteka, Beograd) i klasične autore u fokusu izdavačke djelatnosti Niškog kulturnog centra. Filmski kritičar i urednik Dejan Dabić će predstaviti knjige o Johnu Fordu,Jean Pierre Melvilleu i Claudu Chabrolu.

Masterclass: ”ŽENE IZA KAMERE”

Cijenjena američka snimateljica i redateljica Svetlana Cvetko, rođena u Rijeci, govorit će o svojim, odnosno iskustvu žene u filmskoj industriji. Uz isječke iz njezinih filmova i najznačajnijih filmova na kojima je radila (Stuntwomen, Yours Sincerely, Lois Weber, Inequality for All, O.J.: Made in America, Miss Representation) Cvetko će govoriti o statusu žene u svijetu filma od početka 20. stoljeća do danas. Jedan dio predavanja posvetit će socijalnim pitanjima kao temi dokumentarnog filma te kako odabrati teme koje su od osobnog, ali i univerzalnog značaja.


HISTORY FILM FESTIVAL

O NAMA

HISTORY FILM FESTIVAL za sada je jedini međunarodni festival u svijetu koji se isključivo fokusira na povijesne dokumentarne filmove nastale u okviru nezavisnih produkcija i produkcija TV-kompanija. Istražujući nekoliko godina koncepcije i programske orijentacije brojnih filmskih festivala u svijetu utvrdili smo da specijaliziranog festivala dokumentarnog filma koji objedinjuje dvije velike teme – povijest i film – u svijetu zapravo nema.

History Film Festival nudi filmovima prostor koji otvara široki dijapazon povijesnih tema koje filmski autori interpretiraju na najrazličitije načine. Međunarodni karakter History Film Festivala istovremeno nudi transkulturalni dijalog o pojedinim povijesnim temama o kojima su se oblikovale različite, često puta oprečne nacionalne, socijalne, rasne i političke interpretacije.

Temeljni cilj History Film Festivala je prikazivanje kvalitetnog povijesnog dokumentarnog filma i ostvarivanje programskog opredjeljenja kojim će se aktivno uključiti u realizaciju strateškog cilja Europske unije o očuvanju kulturno-povijesne baštine i identiteta kroz sjećanja i suvremene interpretacije povijesti.

Drugi važni cilj History Film Festivala jest da se on utvrdi kao mjesto razmjene ideja i iskustava redatelja i producenata iz cijeloga svijeta.

Filmove koji udovoljavaju pravilima festivala i prođu selekciju, ocjenjuje međunarodni žiri sastavljen od eminentnih filmskih autora, filmologa, kritičara i povjesničara.

Na History Film Festivalu dodjeljuje se ukupno deset nagrada i to: Grand Prix za najbolji film festivala, najbolji film nezavisne produkcije, najbolji film TV-produkcije te strukovne nagrade za najboljeg redatelja, scenarista, snimatelja, skladatelja, montažera i producenta. Festivalska publika pak putem glasačkih listića nagradu dodjeljuje svojem favoritu.


HISTORY FILM FESTIVAL

ABOUT US

History Film Festival is currently the only international film festival in the world focused exclusively on historical documentary films created by independent and TV production companies. After having studies for several years concepts and programming orientations of numerous film festivals around the world we realized that a specialized documentary film festival combining two major subjects – history and film – did not exist.

History Film Festival provides a stage for a wide variety of historical issues interpreted by the film authors in the most diverse ways. At the same time, the international character of History Film Festival offers a transcultural dialogue on certain historical subjects which shaped different and often opposite national, social, racial and political interpretations.

The primary goal of History Film Festival is to showcase high-quality historical documentary films, and through its programme orientation, to actively participate in achieving the European Union’s strategy of preserving cultural heritage and identity through memories and contemporary interpretations of history.

Our second most important goal is to establish History Film Festival as a place where filmmakers from all over the world would meet and exchange ideas and experiences.

Films which meet the rules and are accepted into official selection are evaluated by an international Jury, made of eminent film authors, critics and historians.

There are ten awards at History Film Festival: Grand Prix given to the best film in the competition, Best Independent Documentary, Best TV Documentary, and awards for best directing, screenwriting, cinematography, musical score, editing and production. In addition, the audience selects its favourite through the ballot.

[izvor informacije History Film Festival]

History Film Festival u Rijeci, >http://film-mag.net/wp/?p=36698. Fotografije ustupio HFF

Objavljuje F.I.L.M.Nedjelja, 26. kolovoza 2018.