Na tiskovnoj konferenciji održanoj u ponedjeljak, 30.07.2018.god. u 12.00. sati u Spomen – sobi Antonio Smareglia u Puli predstavljene su koncertnu aktivnost 17. izdanja Glazbenih radionica “Arena International” 2018.

Press konferencija ; Foto AJ

ARENA INTERNATIONAL 2018.
Laboratori musicali /Glazbene radionice
17. izdanje
“Istra… za otkriti”

17. izdanje Glazbenih radionica „Arena International“ posvećeno je glazbenoj produkciji koja se kroz stoljeća stvarala u Istri, i koja se nastavlja i u današnje vrijeme. Bogata glazbena riznica za istraživanje, proučavanje i interpretiranje u brojnoj ponudi Radionica s ciljem reprodukcije na koncertnom podiju.

U organizaciji Talijanske Unije i Narodnog Sveučilišta iz Trsta s podrškom Ministarstva Vanjskih Poslova Republike Italije, Vijeća za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Grada Pule i Turističke zajednice Grada Pule, “Arena international” nudi niz Glazbenih radionica solističkih instrumenata, pjevanja, komorne glazbe, orkestralno i zborskog muziciranja i koncertnu produkciju polaznika radionica za formiranje glazbenika na koncertnom podiju i kao rezultat rada u Masterclassu, te koncertnu ponudu docenata i gostujućih umjetnika s posebnim projektima.

Posebnost našeg projekta je motiviranje na istraživanje, učenje, interpretaciju, suradnju i usporedbu među mladim glazbenicima koji dolaze iz cijeloga svijeta koji uz svoje mentore imaju mogućnost usavršavanja i produbiti znanja i tehničke sposobnosti, intenzivnim radom uz direktan i svakodnevni kontakt velikih umjetnika i pedagoga svijetskoga kalibra i tako uvidjeti vlastiti put k uspješnosti.

Uz tradicionalni repertoar koji svaki polaznik slobodno odabire i usavršava, “Arena International” nudi poseban projekt nazvan “Glazba nas spaja” u kojem kroz rad orkestra, raznih ansambla, i zborova (dječji i odrasli) u suradnji s porofesionalnim glazbenicima i amaterima realiziraju se naši ciljevi ka uzdizanju glazbenog života ovog podneblja.

Glazbenici kao i ljubitelji glazbe pozvani su da nam se pridruže na intenzivan tjedan učenja istarskih i svijetskih muzičkih Velikana.

Od 1. do 7. kolovoza u Puli i okolici održati će se Radionice pod mentorstvom dugogodišnjih docenata – suradnika “Arene International”-a:

za klavir: Giorgio Lovato, dugogodišnji docent klavira na Konzervatoriju “Benedetto Marcello” Veneciji;

Chiara Bertoglio*, pianista, književnica, teolog, docent na Konzervatoriju “Guido Cantelli” u Novari i docent na Teološkom Univerzitetu u Torinu;

za klavir i cembalo: Tatiana Šverko pulska pianistica i pedagog u Centru za klasičnu glazbu “L.Dallapiccola” Talijanske Unije, Glazbenim školama u Istri i Njemačkoj;

korepetitor: Leonardo Angelini priznati pianista iz Rima;

za orgulje: Prof.Dr. Norbert Düchtel orguljaš i dugogodišnji docent na Hochschule für Kirchenmusik u Regensburgu;

Eugen Sagmeister –Kappelmeister iz Passaua, donator stotinjak orgulja za Hrvatsku i Počasni je Građanin Grada Pule;

za gudače: Nicola Mansutti violinista iz Udina, profesor na Srednjim školama u Udinama i Trstu s velikim iskustvom muziciranja u orkestrima i s dirigentima svijetskoga glasa;

rođena puljanka Natalija Čabrunić Pfeifer iz Opere i Filharmonije u Ljubljani;

Dubravka Jančič, zagrebačka čelistica sa Glazbene škole Pavle Markovca i Blagoje Bersa u Zagrebu;

za gitaru: Žarko Ignjatović puljski gitarista, s pedagoškom aktivnošću na ljubljanskoj Srednjoj glazbenoj i baletnoj školi i docent na Akademiji u Mariboru;

Fabio Spruzzola gitarista iz Milana, docent na Konzervatoriju “Guido Cantelli” u Novari, gost kao solista u milanskoj “Scali”;
za solo pjevanje i zbor: Maria Grazia Biancolin sopran i Maestro Glazbenog instituta i Kazališta Opitergium iz Oderza;

puležanka Orietta Šverko, muzikolog i voditelj zborova; Alessandro Svab, bariton -operni pjevač svijetskog glasa, docent na priznatim Glazbenim školama u Svijetu i najprestižnijim Kazališnim kućama, umjetnički voditelj ”Accademia lirica di Santa Croce” iz Trsta;

prof. Sabine Rössert-Koye, Soprano i Logoped, docentica Glazbene Akademije i Hochschule sakralne glazbe u Regensburgu i Pedagoškog Fakulteta u Passau;

za flautu: Maestro Romano Pucci, ex-Prva flauta Teatra Alla Scala u Milanu i Operi u Rimu, (izuzetan gost od 14. izdanja Arene International);

za klarinet: Ivano Brambilla klarinetist, docent u Milanu –i diplomirani Mandolinist, čest gost u “La Scali”;

za oboe: Pietro Milella –rođen Bari i živi u Trstu, oboista u važnim talijanskim orkestrima i ansamblima, docent oboe i dirigent na Konzervatoriju “Giuseppe Tartini” u Trstu;

Paolo Arantes* – oboista iz Brazila, Prvi oboista u Kazalištu u Nünbergu;

za fagot: Alessandro Dosso, dugogodišnji fagotista u Orchestra Sinfonica RAI i docent na milanskom Konzervatoriju “Giuseppe Verdi”;

posebnost u ponudi Radionica –

za kompoziciju i aplikaciju suvremenih medija: Edoardo Milani kompozitor i flautista iz Trsta;

Laura Mjeda Čuperjani kompozitorica iz Beograda i docentica Muzičke Akademije u Puli;

Uz radionice, docenti će realizirat koncerte kao solisti, u raznim komornim sastavima, u orkestru i zboru.

Kao i u prijašnjim izdanjima stavit ćemo težište na upoznavanje i promociji istarskog glazbenog stvaralaštva iz povijesti i sadašnjosti uz poseban odabir repertoara svijetske glazbe vrlo atraktivne za glazbenike, sigurnog uspjeha kod publike i uvažavanje medijia.

Realizacija nekoliko segmenata projekta financira se iz osiguranih izvora gore navedenih institucija i autofinanciranja kroz kotizacija polaznika, te donatora i sponsora.

Umjetnički program
„Glazba nas spaja“:
Istarski kompozitori:
Giuseppe Tartini, Antonio Smareglia,
Nello Milotti…
i svijetski repertoar:
G.Rossini i C.Debussy

“Istru … za otkriti” vodit će nas kroz više stoljeća u kojima su se izmjenjivali stilovi, razvijali novi kompozicijski oblici, polifonije i harmonije ali isto tako stoljeća u kojima su se usavršili instrumenti.

Kako bi ušli u duhu vremena, koristit ćemo instrumente tih epoha.

Kao što već niz godina pokušavamo sakupiti sredstva za kupnju novog Čembala, i ove godine želimo senzibilizirati publiku ali isto tako i donatore na “ljepotu” glazbe koja je vremenski “daleka” od nas, jedinstvenim repertoarom Velikanima kojih Istra se može dićiti.

Kako bi omogućili mladim glazbenicima – polaznicima naših radionica jedno izuzetno iskustvo, solističko muzicaranje s orkestrom, u repertoaru za orkestar uveli smo Koncerte za solističke instrumente i pjevanja. Odabrani kompozitori su: A.Vivaldi, J.S.Bach, J.Haydn, W.A.Mozart, G.Donizetti.

Za operu, “L’elisir d’amore” G.Donizettija za soliste i orkestar; prvu kompoziciju iz “Printemps” za zbor sa solistima, klavir i orkestar C.Debussya; za orkestar i “Istarski krajolik” Nella Milottija, i Salvenski ples op.72 A.Dvoraka i zanimljivu kompoziciju za orkestar “malih” “Prve emocije” iz W.Disney produkcije.

Opera će se realizirati u klasi pjevanja Maestra Alessandra Svaba koji je jedan od najprestižnijih pjevaća našeg podneblja s velikim iskustvom svijetkih opernih scena te kao pedagog u pripremi vokaliteta, scenskog nastupa i pokreta svojih studenata te u režiji.

Orkestar je sastavljen od mladih učenika kao i diplomiranih glazbenika i profesora a biti će pripremljeni od violininista i violiste Nicole Mansutti i čelistice Dubravke Jančić dok za puhaći odjel pobrinut će Maestri Romano Pucci, Edoardo Milani i Pietro Milella uz potporu glazbenika iz Orchestervereinigung Freyung.

Orkestar će istovremeno i raditi sa pjevačima.

Skupne Glazbene radionice u projektu
„Glazba nas spaja“:

već od 2012.god., projekt „Arena International“ promovira ljepotu zajedničkog muziciranja u Mješovitom zboru, Dječjem zboru, u Komornoj glazbi i Orkestru u kojima se pridružuju i glazbeni amateri iz gradskih KUDova uz polaznike glazbenih škola, akademija zajedno s našim studentima i docentima Radionica.

Iz opusa Antonija Smareglie odabrali smo iz opere “Il vassallo di Szigeth” zbor “Il nuovo Signor” i njegove sakralne pjesme; od Gioacchino Rossini – nekoliko poznatih ulomaka iz opere “Mosè”; Clauda Debussya “Printemps” i od Josquin Des Prez-a, frottolu “Il grillo” (Cvrčak) kako bi se nadovezali na one od Andrea Antico iz Motovuna i Gabriella Puliti-a.

Cilj tog projekta „Glazba nas spaja“ je omogućiti svima aktivno sudjelovanje u realizaciji umjetničkog ostvarenja svijetskog glazbenog repertoara kao i istarsku suvremenu glazbenu riznicu i iz prošlosti.

Zbor će biti praćen kao klavirskom tako i orguljaškom pratnjom, raznim ansamblima te orkestrom.

Pripremit će ih maestri: Orietta Šverko, Maria Grazia Biancolin u suradnji sa svojom klasom pjevaća i dijelom Zbora „Ensamble Lirico Opitergino“ iz Oderza – Treviso, i Maestro Svab sa zborom i solistima „Accademia di Santa Croce“ iz Trsta.

Zaključak:

Kao od prvog izdanja, tako i u 17. izdanju Glazbenih radionica „Arena International“ postavili smo si kao glavni cilj valorizaciju glazbene riznice našeg podneblja tako da je upoznaju mladi glazbenici koji će ubuduče postati i sami interpreti te glazbe i tako biti pravi “glazbeni ambasadori”.

Popularizacija tog repertoara pridonosi upoznavanju naše kulture široj međunarodnoj publici te istovremeno u motiviranju mlade glazbenike u usavršavanju i dostizanju još višeg nivoa u vlastitim znanjima i umjetničkim vještinama. Cilj nam je omogučiti im suradnju u glazbenom muziciranju, stvoriti one “jake sile” koje će poduprijeti mostove prijateljstva i suradnje u izražaju u kojem ne postoje granice- Glazba.

Umjetnička ravnateljica projekta
„Arena International“
Tatiana Šverko, prof.


ARENA INTERNATIONAL 2018
17ª edizione
“L’Istria… da scoprire”

La 17ª edizione dei Laboratori musicali “Arena International” è dedicata, come ormai di tradizione, al ricco patrimonio musicale creato in Istria dalla penna di eccelsi compositori, patrimonio che si arricchisce anche ai giorni nostri con un nuovo linguaggio. Un tesoro che andiamo scoprendo, studiando, interpretando ed approfondendo nei tanti Laboratori musicali di quest’anno con la finalità di presentarlo sul podio concertistico.

Organizzata dall’Unione Italiana e dall’Università Popolare di Trieste con il contributo del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana, del Consiglio delle Minoranze della Repubblica di Croazia, dalla Città di Pola e dall’Ente per il turismo della Città di Pola, ”Arena International” offre una nutrita serie di Laboratori musicali per strumento solistico, canto, musica da camera, d’orchestra e del coro. I risultati vengono presentati nei concerti delle Masterclass assieme ai concerti degli artisti, docenti ed ospiti con dei programmi tematici particolari.

La particolarità del nostro progetto è quella di motivare i musicisti verso la ricerca, lo studio, l’interpretazione, la collaborazione ed al confronto con altri giovani musicisti che arrivano da diverse parti del mondo. Seguiti dai loro mentori, i giovani hanno la possibilità di perfezionarsi ed approfondire le proprie conoscenze, di affinare ancor di più le proprie possibilità tecniche con un lavoro intensivo individuale ed un contatto giornaliero con artisti e pedagoghi di fama mondiale e trovare così la strada per il successo.

A fianco del repertorio “classico” che ogni studente sceglie individualmente di perfezionare, “Arena International” offre un progetto comune chiamato “La musica ci unisce” nel quale si amalgamano l’orchestra, i vari complessi da camera, i cori (di voci bianche e di adulti), che in collaborazione con i musicisti professionisti, sono un banco di prova per i nostri studenti, e anche per i dilettanti che vogliono far esperienza musicale a fianco di musicisti diplomati e che, realizzano così il nostro fine principale, quello di contribuire all’elevamento culturale – musicale del nostro territorio.

I musicisti come pure gli amatori sono invitati a partecipare all’intensa settimana di studio delle opere di insigni compositori istriani e della letteratura mondiale.

Dal 1 al 7 agosto a Pola e nel suo circondario si terranno i Laboratori dei noti docenti che da diverse edizioni realizzano i programmi di “Arena International”:

per il pianoforte: Giorgio Lovato, per lunghi anni docente di pianoforte al Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia; Chiara Bertoglio*, pianista di origini istriane, scrittrice, teologa, docente del Conservatorio “Guido Cantelli” di Novara e del’Università di teologia a Torino;

per il pianoforte e il clavicembalo: Tatiana Šverko, pianista polese e pedagogo del Centro Studi di Musica Classica “L.Dallapiccola” dell’Unione Italiana, delle Scuola di musica in Istria e in Germania;

pianista collaboratore: Leonardo Angelini noto artista romano;

per l’organo: Prof. Dr. Norbert Düchtel organista e per lunghi anni docente alla Hochschule für Kirchenmusik a Regensburg; Eugen Sagmeister – Maestro di cappella di Passau che ha donato un centinaio di strumenti per lo studio dell’organo in Croazia e Cittadino onorario di Pola;

per gli archi: Nicola Mansutti il violinista udinese delle Scuole Superiori di Udine e Trieste e con una grande esperienza orchestrale in tutto il Mondo con i più importanti direttori d’orchestra;

Natalija Čabrunić Pfeifer violinista polese, Primo violino dell’Opera e dell’Orchestra filarmonica di Lubiana;

Dubravka Jančić violoncellista zagabrese delle Scuole di Musica Pavle Markovac e Blagoje Bersa di Zagabria;

per la chitarra: Žarko Ignjatović chitarrista polese e docente all’Accademia di Maribor e alla Scuola Superiore per la musica ed il balletto di Lubiana;

Fabio Spruzzola chitarrista di Milano, docente del Conservatorio “Guido Cantelli” di Novara, ospite quale solista al Teatro “La Scala” di Milano;

per il canto solistico e il coro: Maria Grazia Biancolin soprano e docente di canto e del coro dell’Istituto e del Teatro Opitergium di Oderzo;

la polese Orietta Šverko, musicologa e direttrice di cori; Alessandro Svab baritono di chiara fama, docente alle Masterclass nelle più importanti Scuole di musica mondiali e Teatri, direttore artistico dell’ ”Accademia lirica di Santa Croce” di Trieste;

il Soprano e Logopeda, prof. Sabine Rössert-Koye, docente dell’Accademia per la musica sacra di Ratisbona (Regensburg) e della Facoltà di pedagogia di Passau;

per il flauto: l’ Ex-Primo flauto del Teatro Alla Scala di Milano e dell’Opera di Roma, il Maestro Romano Pucci – ospite d’eccezione dalla 14ª edizione;

per il clarinetto: Ivano Brambilla concertista e specializzato pure in Mandolino – ospite al Teatro “Alla Scala”;

per l’oboe: Pietro Milella – barese di nascita che vive a Trieste- oboista di importanti orchestre ed ensemble italiani, docente di oboe e direttore d’orchestra al Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste; Paolo Arantes – oboista brasiliano, Primo oboista del Teatro di Norimberga;

per il fagotto: Alessandro Dosso, fagottista dell’Orchestra Sinfonica della RAI e docente di fagotto al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano;

una particolarità nell’offerta dei Laboratori –

quello di composizione e l’applicazione dei media contemporanei: Edoardo Milani di Trieste, compositore e flautista e Laura Mjeda Čuperjani compositrice belgradese che vive a Pola e docente dell’Accademia di musica di Pola.

I docenti dei Laboratori realizzeranno i concerti: quali solisti, nella musica da camera, nell’orchestra e nel coro.

Come nelle scorse edizioni ci dedicheremo in modo particolare allo studio approfondito del patrimonio musicale istriano del passato e di oggi e al perfezionamento di quello mondiale rispettando la scelta degli allievi.

La realizzazione di alcuni segmenti del progetto è finanziata oltre che dagli enti promotori succitati e dall’autofinanziamento delle quote dei partecipanti, da donatori e sponsor.

Il programma artistico
„La musica ci unisce“:
I compositori istriani
Giuseppe Tartini, Antonio Smareglia,
Nello Milotti…
e il repertorio mondiale con
G.Rossini e C.Debussy

“L’Istria… da scoprire” ci porterà in un percorso attraverso i secoli nei quali si sono succeduti diversi stili, si sono sviluppate numerose forme compositive, nuovi linguaggi polifonici e costruzioni armoniche e allo stesso tempo si sono evoluti gli strumenti.

Per adeguarci allo spirito del tempo useremo gli strumenti originali. Come già avviato in diverse edizioni, vogliamo raccogliere i fondi necessari per l’acquisto del clavicembalo, ed anche in questa edizione offriremo al pubblico ed ai donatori la bellezza di questa Musica così lontana nel tempo e da noi, e ci avvicineremo al repertorio che ha visto nascere in Istria grandi Eccellenze.

Per dare la possibilità di realizzare l’aspirazione di ogni giovane musicista, di cimentarsi da solista con l’orchestra, abbiamo introdotto nel repertorio di studio i Concerti solistici per strumenti e canto con musiche di: A.Vivaldi, J.S.Bach, J.Haydn, W.A.Mozart, G.Donizetti.

Per l’opera lirica, “L’elisir d’amore” di G.Donizetti con solisti e orchestra, il primo brano de “Printemps” per coro con solisti, pianoforte e orchestra di C.Debussy, per orchestra i “Paesaggi istriani” di Nello Milotti, inoltre la Danza slava op.72 di A.Dvorak e l’accattivante brano propedeutico “Prime emozioni” dalla produzione W.Disney.

L’opera lirica verrà realizzata nella classe di canto del Maestro Alessandro Svab che vanta una grossa esperienza sia come cantante nei più prestigiosi teatri mondiali, sia quale pedagogo nella preparazione della vocalità, del movimento scenico e nella regia.

L’Orchestra, preparata dal violinista e violista Nicola Mansutti e dalla violoncellista Dubravka Jančić e per la sezione dei fiati dai Maestri Romano Pucci, Edoardo Milani e Pietro Milella, è formata dai giovani allievi come pure da musicisti diplomati, dai Maestri e col sostegno dell’Orchesterverinung Freyung dalla Germania. L’orchestra lavorerà in contemporanea con i cantanti.

I Laboratori musicali di gruppo nel progetto
„La musica ci unisce“:

come già dall’edizione 2012 del progetto „Arena International“ il Coro misto, il Coro di Voci bianche, i Gruppi cameristici e l’Orchestra promuovono „La musica ci unisce“, la bellezza “del fare musica insieme“.

Si includono così tanti coristi provenienti dalle file dei cori amatoriali cittadini, come anche da quelli delle scuole di musica e dall’accademia a fianco degli studenti e dei docenti dei nostri Laboratori.

Dall’opus di Antonio Smareglia abbiamo scelto dall’Opera “Il vassallo di Szigeth” il brano “Il nuovo Signor” e i lied sacri, di Gioacchino Rossini alcune note pagine dall’opera “Mosè”, di Claude Debussy “Printemps” e di Josquin Des Prez, la frottola “Il grillo” per collegarlo alle frottole di Andrea Antico da Montona e di Gabriello Puliti.

La finalità di questo progetto è di dare l’opportunità a tutti di partecipare in modo attivo alla realizzazione del nostro programma musicale assieme ai professionisti nell’esecuzione di un repertorio della letteratura musicale mondiale, come pure di autori conterranei. Il coro viene accompagnato sia dal pianoforte, che dall’organo, e da complessi cameristici sia dall’Orchestra e verrà preparato dai Maestri Orietta Šverko e Maria Grazia Biancolin, che collaborerà con la sua classe di canto che con una parte del Coro „Ensamble Lirico Opitergino“ di Oderzo – Treviso, e dal Maestro Svab con i solisti ed il coro dell’ ”Accademia lirica di Santa Croce”.

Conclusione:

Come dalla sua prima, anche la XVII edizione dei Laboratori musicali „Arena International“ si prefigge di valorizzare il patrimonio musicale del nostro territorio facendolo conoscere ai giovani musicisti che ne diverranno interpreti e ambasciatori stessi nella divulgazione della nostra cultura e la faranno conoscere ad un pubblico sempre più ampio ed internazionale;

inoltre il nostro scopo è di motivare i musicisti a perfezionarsi ed a raggiungere ancora un più alto livello artistico e soprattutto a far musica d’assieme e a creare così quelle sinergie che diverranno ponti di amicizia e di collaborazione in un linguaggio che non conosce frontiere – la Musica.

La Direttrice artistica del progetto
„Arena International“
Prof.ssa Tatiana Šverko

[izvor informacije Arena International]