14/11/2017

KONCERT ARS SUBTILIOR U MUZEJU ZA UMJETNOST I OBRT

Najtajanstveniji koncert ansambla Antiphonus uz ekstazu drevnih instrumenata

Ansambl Antiphonus, koji plijeni pažnju svojim jedinstvenim interpretacijama glazbe s okusom prošlosti, upakirane u moderne angažmane, koje su ugodne svakom uhu, u utorak 14. studenog u 20 sati atmosferični foaje Muzeja za umjetnost i obrt obavit će koncertnim velom Ars Subtilior, svojim najtajanstvenijim glazbenim hodočašćem u riznice ljepota starovjekovnih melodija i ekstazu patinastih, ali egzotičnih instrumenata.

Antiphonus ; Ustupila IC

Antiphonus ; Ustupila IC

Što se krije pod tajnovitim naslovom Ars Subtilior? Tko su Hospes Mysterii koji će osvijetliti vjekovitu i baršunastu tamu ovog do sada najtajnovitijeg glazbenog hodočašća Antiphonusa, na cilindričnim i pitagorejski ugođenim flautama, viellama, te strunama lutnje i gotičke harfe?

Otkrio je Tomislav Fačini, dirigent i umjetnički voditelj Ansambla Antiphonus: „To vam ne možemo ukratko reći. Samo ćemo dati naslutiti teškim svetim kadom, kao u starca Vjesta, prožete nebeske volumene romaničkih katedrala koje odzvanjaju Starom umjetnošću, Ars antiqua, naslonjenom na cantus firmus korala, u mahnitom i hipnotičkom vrtlogu; zatim sasvim drugačiju, improvizatorsku, gotovo jazzy monodiju Nove umjetnosti, Ars nova, koja se u troglasnim motetima prelijeva nad nekoliko slojeva vulgarizirane ili korektne latinštine, otvarajući i fizički portal između neba i zemlje; te na koncu Rafiniraniju umjetnost, Ars subtilior, kao posljednju, prezrelu i rascvalu gestu, kojom je umjetnost Srednjeg vijeka manirističku i sinestezijsku krunu predala novouskrslim Nereidama Renesanse.“

Program: Perotin, Machaut, DuFay, Paolo & Lorenzo da Firenze, von Wolkenstein, Solage, Senleches, Binchois

Antiphonus &
Gabriel Belkheiri García del Pozo, blokflaute
Mikari Shibukawa, gotička harfa
Izidor Erazem Grafenauer, lutnja
Domen Marinčič, viela

Ulaznice se mogu kupiti na blagajni Muzeja za umjetnost i obrt:
Pojedinačna ulaznica: 90kn
Studenti i umirovljenici: 50kn
Pojedinačne ulaznice su raspoložive i online putem ENTRIO.hr .

[izvor informacije IC]