PRAVILNIK
Discovery d.o.o. raspisao je NATJEČAJ za sudjelovanje na 9. Vukovar film festivalu, festivalu podunavskih zemalja, koji će se održati od 24.- 29. 08. 2015.

U konkurenciju festivala primaju se dugometražni igrani, kratkometražni igrani i dokumentarni filmovi iz zemalja kroz koje protječe rijeka Dunav, a to su: Austrija, Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Moldavija, Njemačka, Rumunjska, Slovačka,  Srbija i Ukrajina ( uvrštene su i zemlje bliske Podunavlju – Bosna i Hercegovina te Češka). Koprodukcije sa svim tim zemljama također ćemo uzeti u obzir.

Svaki autor u službenoj konkurenciji može imati samo jedan film. Pravo sudjelovanja u konkurenciji imaju filmovi koji su proizvedeni poslije 1. siječnja 2013. Filmovi moraju biti titlani na engleskom jeziku. Filmove za selektora treba slati isključivo na DVD formatu.
Za selekciju, kao i za samu natjecateljsku projekciju, autore molimo da šalju isključivo kopije filmova. Svi dvd-i moraju biti ispravno označene «naljepnicama» sa sljedećim podacima: naslov filma, ime i prezime redatelja, trajanje, c/b ili boja i vrsta zvuka.

Prijava filma, uz DVD s filmom, treba sadržavati sljedeće:
– čitko popunjenu prijavnicu
– životopis i cjelovitu filmografiju redatelja, ukjučujući i popis nagrada;

Filmovi za selekciju, s cjelovitom prijavom, moraju biti poslani najkasnije do 15. srpnja 2015. Sve troškove, kao i rizik slanja filmova, snosi pošiljatelj DVD kopije filmova, izabranih za natjecateljsku konkurenciju, ostaju u arhivi organizatora. Organizator se obvezuje da kopije filmova neće koristiti u komercijalne svrhe. Organizator zadržava pravo korištenja isječaka iz filmova za prikazivanje na internetu i televiziji u svrhu promidžbe festivala.

Nagrade su sljedeće:
NAGRADA ZA NAJBOLJI DUGOMETRAŽNI FILM- OTKUP PRAVA ZA DISTRIBUCIJU
NAGRADA ZA NAJBOLJI KRATKOMETRAŽNI FILM- 500 EUR.
NAGRADA ZA NAJBOLJI DOKUMENTARNI FILM- 1000 EUR.

Vukovar Film Festival - Logo
Vukovar Film Festival – Logo

REGULATIONS
From August 24th to August 29th , 2015  the 9th Vukovar Film Festival will be held.

In the competition part, all the professional film in three categories ( long feature, short feature and documentary) from the Danube region countries can participate. The countries included in this competition are, in the alphabetical order: Austria, Bulgaria, Croatia, Germany ,Hungary, Moldova,Romania, Slovakia, Serbia and Ucraine. (this also includes countries closely connected to Danube region- Bosnia and Herzegovina, Czech Republic, Montenegro and Slovenia).

Every author participating can only have one film registered in the official competition. Only those films produced after January 1st 2013, are permitted to take part in the competition. The films must contain subtitles in English language. Films sent to the selectors must explicitly be in DVD format.

We kindly ask all authors that only copies are sent for the selection, as well as for the actual competition. Every dvd must be properly marked with “stickers” containing the following information: title of the film, first and last name of the author, duration of the film, b/w or colour and type of sound.

The application form for the film, along with the DVD of the film must contain the following:
– a legible, completed application form
– a biography and complete film history (filmography) of the director, including the list of awards;

The films for the selection, with a completed registration form, must be sent by July 15th 2015 deadline. All costs, including the potential risk involved in sending the recordings, are paid for by the sender. DVD copies of the films selected for the competition will remain in the archives of the organizer. The organization guarantees that the copies of the films will not be used for commercial purposes. The organizer reserves the right to use segments from the films for representation and marketing of the festival on the Internet and on television.

Awards are listed:
Best feature film- Will be bought out for distribution.
Best Short film- Will be awarded with 500 EUR.
Best Documentary film- Will be awarded with 1 000 EUR.

[izvor informacije Vukovar film festival]