20/06/2014to22/06/2014

Rastlinjak

Sedem študentk je zasejalo skupno idejo, Mojca, Neja, Kaja, Marita, Marcela, Vendi, Lucija, da bi zrasla v skupno delo, da bi se različne rastline med seboj preraščale v skupnem prostoru, se prilagajale druga drugi, pridružile so se klekljarice, Vera, Mira, Anica, Milena, graditeljice struktur, skrbno in rahločutno so bdele nad rastjo vso pomlad, da se je zaraslo, preraslo, zbližalo v s o ž i t j e  r a z n o r o d n e g a.
Medtem je kovač Krištof gradil stekleno hišico, rastlinjak, po obliki podoben starim idrijskim hišam, mentorica je skrbela, da so se vse niti povezovale,  sočasno združile in skupno vzcvetele.

Objekt je postavljen v času festivala pred čipkarsko šolo
Oblikovalke: študentke katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil, NTF Univerze v Ljubljani, Mojca Košir, Kaja Rutar, Neja Kaligaro, Lucija Kušar, Marcela Horvat, Marita Narobe, Vendi Jukić Buča
Klekljarice: Vera Velikajne, Mira Guzelj, Anica Uršič, Milena Kalan
Konstrukcija hiške: Miha Krištof
Mentorica: izr. prof. Vera Sešlar Založnik

Izr. prof. Vera Sešlar Založnik

Rasadnik

Sedam studentica iznjedrilo je zajedničku ideju, Mojca, Neja, Kaja, Marita, Marcela, Vendi, Lucija, koja je prerasla u zajedničko djelo, da bi se različite biljke isprepletale u zajedničkom prostoru, prilagođavale se jedna drugoj, pridružile su se klekljarice Vera, Mira, Anica, Milena, graditeljice struktura, pažljivo i suptilno su bdjele nad ovim rastom čitavo proljeće, da je izraslo, preraslo, povezalo se u koegzistenciju različitog.
U međuvremenu je kovač Krištof gradio staklenu kućicu, rasadnik, oblikom sličnu starim idrijskim kućama, mentorica je pazila da su se sve niti povezivale, istovremeno združile i zajednički procvjetale.

Objekt je postavljen u vremenu trajanja Festivala, pred Čipkarskom školom
Dizajnerice: studentice katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil, NTF Univerze v Ljubljani, Mojca Košir, Kaja Rutar, Neja Kaligaro, Lucija Kušar, Marcela Horvat, Marita Narobe, Vendi Jukić Buča
Klekljarice: Vera Velikajne, Mira Guzelj, Anica Uršič, Milena Kalan
Konstrukcija kućice: Miha Krištof
Mentorica: izv. prof. Vera Sešlar Založnik

Izv. prof. Vera Sešlar Založnik

Prijevod: VJB

>Festival

>Postavljanje

>Otvorenje

>Closeup čipke Dalija

>Closeup čipki Magnolije

Izložba 'Rastlinjak' - Skulpture od čipke. Foto: VJB.
Izložba ‘Rastlinjak’ – Skulpture od čipke. Foto: VJB.