VELI JOŽE

Ala ljudi dojdite čut štoriju ud davnina ku će van povidati naša kumpanija. Ona se dogodila pred čuda lit, kad su u Motovunu živili divi, a danas je znamo samo aš ju je zapisa Vladimir Nazor. To je štorija od zadnjega motovusnkega diva – štorija od Velog Jože. Štorija o njegoven tešken životu, o temu kako je vajk mora delati za drugega i kako su ga stili popeljati u Mletke. Štorija o njegoven susretu sa galijoton Ilijon, o gradnji grada sa drugin istarskin divima i skirivenon blagu. I o temu kako su divi navadili ljude da triba delati, a delati je vajka lagje ko se zakanta kakova domaća…. Da se kapimo, forši ni sve jušto tako bilo – ma mi smo za vas našu štoriju finili onako kako bi moralo biti, a ne onako kako je.

Režija: Majkl Mikolić
Kostimi: Valentina Ferlin Živić
Lutke: Marina Štemberger
Scenografija: Lena Modrušan
Glazba: Teodor Tiani
Igraju: Majkl Mikolić, Irin Šime Rabar, Katja Rabar i Diego Vitasović

TERMIN: 15. svibanj, 2022. u 18 sati
Mjesto: Teatar Naranča (Dječji kreativni centar)
Trajanje predstave: 40 minuta

Informacije i rezervacije na broj telefona 095 52 22 505 ili na mail
teatar.naranca@gmail.com.

[izvor informacije Teatar Naranča]