1. Pravo Ljudski Film Festival završava filmom o izvanzemaljskim ekologijama

Privodi se kraju 16. izdanje Pravo Ljudski Film Festivala i naše drugo online izdanje. Proteklih 17 dana prikazivali smo filmove koji se osvrću na eru masovnih izumiranja i bioloških brisanja, eru u kojoj se prekida ljudsko iskustvo života. Tako je naše 16. izdanje bilo o osjećajima i iskustvima svijeta predstavljenom kroz kolektivnu spiralu, oblikovanu feminističkim akcijama, ekološkim intervencijama kao i borbom za zajedničku, kolektivnu budućnost.

Fotografiju ustupio Pravo Ljudski Film Festival

U naredna 24 sata naše putovanje audio-vizuelnih senzacija se završava. Ovogodišnji film zatvaranja festivala je posthumanistički rad Izvanzemaljske ekologije (Retroflektori: astronaut, robot, vanzemaljac) nakon kojeg slijedi razgovor između režisera Rala Mayera i Adrianne Quene programske selektorice našeg festivala.

Mayerov film bavi se kolektivnim životom u tehno posredovanoj stvarnosti, negdje na granici američke pop-kulturne znanstvene fantastike 80-ih i našeg vremena. U pitanju je rad koji je teorijsko koliko i kinematografsko djelo koje zagovara mogućnost gledanja filma ne samo kao metodologije proučavanja svijeta već i stvaranja svijeta. Sa sveobuhvatnom idejom o važnosti bivanja zajedno, postavlja pitanje: zajedno s kim? I ovdje bismo željeli ostaviti da svatko od vas pronađe njegov/njen/njihov svijet zajedništva…

Film je čin intimnog, ličnog promatranja i refleksije, studija zajedničkog prostora i vremena. Čast nam je još jednu godinu da dijelimo prostor, vrijeme i slike kako sa svojom publikom, tako i sa našim saradnicima, simpatizerima i volonterima.

Zahvaljujući vama, Pravo Ljudski se aktivno transformisalo kao prostor suživota, cjelina koja stvara veze; figure međuzavisnosti i prijemčivosti uživo, kao i online!

Radujemo se ponovnom susretu sljedeće godine, nadamo se u punim kinima, kako bismo još jednom mogli podijeliti strast, misli, prostore i naravno podijeliti filmove!

Posebno se zahvaljujemo svim saradnicima i volonterima festivala, kao i partnerima i donatorima: National Endowment for Democracy, Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, Fondacija za kinematografiju Sarajevo, Ambasada Brazila u Sarajevu, Ambasada Španije u Bosni i Hercegovini, Austrijski kulturni forum Sarajevo, Filmski Centar Sarajevo, Crosscuts, The Situated Ecologies Platform, KTH University, Route WB6, Regional Youth Cooperation Office – RYCO, Institut za razvoj mladih KULT, Five Stars Film Distribution, Sarajevski kiseljak, Vinogradi Nuić, Office shop, Franz Ferdinand Hostel Sarajevo, Metromedia, BHRT, Radio Sarajevo, Oslobodjenje, DANI, O Kanal, Fashion.Beauty.Love, Duart Platform, SEEcult, Гледај.мк, Balkan Art Scene, Ubiquarian, Revija Ekran.


16th edition of the Pravo Ljudski Film Festival Comes to an End with a Film on Extra-Terrestrial Ecologies

The 16th edition of the Pravo Ljudski Film Festival, and our second online edition is coming to an end. For the past 17 days we screened films that reflect upon the era of mass extinctions and biological erasures, the era in which the human experience of life is interrupted. Thus, the 16th edition was about feelings and experiences of the world presented as a collective spiral, shaped by feminist actions, ecological interventions as well as struggles for a common, collective future.

In the next 24 hours our journey of audio-visual sensations comes to an end. The closing film is the posthumanist work Extra-Terrestrial Ecologies (Retroflectors: the astronaut, the robot, the alien) followed by a conversation between director Ralo Mayer and our festival programmer Adrianna Quena.

Mayer’s film deals with collective life in techno-mediated reality, somewhere on the verge of 80’s American pop-culture sci-fi and our times. The film is theoretical as much as it is a cinematic work that advocates the possibility of seeing film not only as a methodology of studying the world but also of creating the world. With an overall idea of the importance of being together, it goes a step further: together with whom? And, we would like to leave it here for each of you to find his/her/their world of togetherness…

A film is an act of intimate, personal observation and reflection, a study of shared space and time. We are honored for yet another year to share space, time and images both with our audiences, as well as with our collaborators, supporters and volunteers.

Thanks to you, Pravo Ljudski has actively transformed itself as a space of coexistence, a whole that creates connections; figures of interdependence and receptivity onsight as well as online!

We are looking forward to meeting again next year, hopefully in full cinemas, so we can once again share passion, thoughts, spaces and of course share films!

Special thanks to all the collaborators and volunteers of the festival, as well as partners and donors: National Endowment for Democracy, Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, Fondacija za kinematografiju Sarajevo, Ambasada Brazila u Sarajevu, Ambasada Španije u Bosni i Hercegovini, Austrijski kulturni forum Sarajevo, Filmski Centar Sarajevo, Crosscuts, The Situated Ecologies Platform, KTH University, Route WB6, Regional Youth Cooperation Office – RYCO, Institut za razvoj mladih KULT, Five Stars Film Distribution, Sarajevski kiseljak, Vinogradi Nuić, Office shop, Franz Ferdinand Hostel Sarajevo, Metromedia, BHRT, Radio Sarajevo, Oslobodjenje, DANI, O Kanal, Fashion.Beauty.Love, Duart Platform, SEEcult, Гледај.мк, Balkan Art Scene, Ubiquarian, Revija Ekran.

Extra-Terrestrial Ecologies (Retroflectors: the astronaut, the robot, the alien) – IMDb

[izvor informacije Pravo Ljudski Film Festival]