SENZORNA PROJEKCIJA filma MALI PRINC
(The Little Prince /Le Petit Prince, 2015. Mark Osborne, 108 min. UK/J)
održat će se u subotu, 04.12. 2021. u 17:30 sati
u Kinoteci Zlatna vrata, Dioklecijanova 7, Split

Senzorna projekcija znači modulirane uvijete za vrijeme prikazivanja projekcije u auditivnom i vizualnom smislu, odnosno znači da će svjetla biti prigušena i da će zvuk biti tiši, a djeca mogu šetati, plesati, ulaziti i izlaziti iz kino dvorane, razgovarati, izražavati svoje emocije, biti ono što jesu. Mogu donijeti igračke, dekice, grickalice ili doći u pratnji terapijskog psa. Filmovi koji se  prikazuju u ovom projektu su senzorno prihvatljivi u auditivnom i vizualnom smislu za djecu s teškoćama u razvoju s posebnim naglaskom na djecu sa senzornim odstupanjima.

Mali Pric ; Fotografiju ustupila Kinoteka Zlatna vrata

Na senzornim projekcijama djeca su na prvom mjestu, tako da njihove potrebe moraju biti zadovoljene pod motom kino za sve dostupno svima. Tako se ruše sve predrasude i stereotipi, te se različitost percipira kao bogatstvo, a uči se na spontani način kroz zajedništvo od najranije dobi. Djeca koja su od najranije dobi uključena u takve aktivnosti u lokalnoj zajednici, kasnije postaju pojedinci koji su tolerantniji, te socijalno i emocionalno zrelije ličnosti.

Koncept senzornih projekcija pokrenule su još 2016. godine Eva Brlek, magistra edukacijske rehabilitacije i psihoterapeutkinja, koja trenutno pohađa doktorski studij Medija i komunikacija, te Sandra Malenica, profesorica kroatistike i komparativne književnosti, koja trenutno pohađa doktorski studij Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture.

Korisni linkovi:
https://www.imdb.com/title/tt1754656/?ref_=nv_sr_1
Senzorne projekcije: Kino za djecu s teškoćama u razvoju (journal.hr)

“KINO ZA SVE I DOSTUPNO SVIMA”

NAPOMENA: broj posjetitelja je ograniče. Prijave i informacije na 021 631 524 ili na info@zlatnavrata.hr

[izvor informacija Kinoteka Zlatna vrata]