Na petom izdanju Smoque, međunarodnog festivala queer i feminističke kulture koji organiziraju udruga LORI u suradnji s udrugom Pariter i organizacijom u kulturi GSG, GSG predstavlja dva projekta umjetnica koje hrvatska publika dosad nije upoznala.

Prvi je od njih izložba “Devijantne žene” vizualne i live-art umjetnice Fenie Kotsoupoulou te znanstvenice i aktivistkinje Aylwyn Walsh. Izložba proizlazi iz istraživanja u sklopu tekućeg projekta navedenih umjetnica koji se bavi istraživanjem povijesti i praksi dokumentiranja ženskih tijela s ciljem propitivanja standarda ljepote i predlaganja njegove redefinicije.

Fotografiju ustupio portal Lori.hr

Drugi projekt koji GSG dovodi na Smoquu knjiga je “Igranje monogamije” performerice i književnice Simon(e) van Saarloos, čije je poglavlje posebno za ovu priliku po prvi put prevedeno na hrvatski jezik. Rad Simon(e) van Saarloos bit će predstavljen kroz performativni dijalog autorice sa spisateljicom i aktivisticom Mimom Simić.

Devijantne žene

Fenia Kotsopoulou & Aylwyn Walsh
Solo izložba, 7. 10. – 21. 10. 2021., DeltaLab
Otvorenje: 7.10. u 19 sati
Radno vrijeme: radnim danom od 16 do 20 sati, subotom od 10 do 13, osim petka 9. listopada (od 12 do 20 sati) i subote 10. listopada (od 10 do 18 sati)

“Devijantne žene” je zbirka radova koji istražuju fotografije, dokumentaciju i ostale materijale što svjedoče o trajnim normama vezanim za rod. Odabrani rad nastoji prenijeti povijesne prakse u sadašnjost, i to propitivanjem načina na koje se u vizualnoj kulturi stvara i prikazuje “devijantnost” roda. Drugi radovi u kolekciji privlače pozornost na dlake, dlakavost i stid koji se odigrava na tijelima. Služeći se portretima neobične persone, tijelo i ono od čega je tijelo građeno prikazani su kao čudni.

Fenia Kotsopoulou (GR/UK) nagrađivana je interdisciplinarna umjetnica čija praksa objedinjuje umjetnost performansa, ples, video i fotografiju.

Aylwyn Walsh (SA/UK) je znanstvenica, umjetnica i aktivistica koja se bavi participativnim praksama, kulturom kolaboracije i sustvaralaštva u kontekstima nasilja, oduzimanja imovine, zatvora, ustanova mentalnog zdravlja i marginalnih zajednica u Južnoj Africi. Više

Igranje monogamije

Simon(e) van Saarloos
Performativni dijalog s Mimom Simić i knjižicom s prevedenim poglavljem knjige
8. 10. 2021. u 19 sati, Križanićeva 6a

U knjizi “Igranje monogamije” van Saarloos, kroz suvremeno iščitavanje kulta monogamije, zaigrano dekonstruira način na koji se struktura ovog oblika partnerskog odnosa u zapadnom društvu održava kroz društvene konvencije. Djelo napisano za neupućenu publiku predlaže proširen, poli-amorijski odnos prema intimnosti i seksualnosti kao mogućoj alternativi. Van Saarloos kritizira monogamni način života i lažna poimanja sigurnosti te predlaže nemonogaman ljubavni život i drukčiji pogled na vlasništvo i imovinu.

Knjiga će biti predstavljena kroz performativni dijalog između Simon(e) van Saarloos (preko Zooma) i književnice, nagrađivane filmske kritičarke, prevoditeljice te LGBTIQ+ media aktivistice Mime Simić, uz knjižicu koja sadrži jedno prevedeno poglavlje ove knjige na hrvatski jezik – “Antilomljivo: stvari koje napreduju iz nereda” (Antifragile: Things That Gain from Disorder); (dizajn: Ana Labudović).
LINK ZA PRAĆENJE RAZGOVORA PUTEM ZOOMA

Simon(e) van Saarloos (USA / NL) književnica je i filozofkinja, koja redovito drži predavanja, provodi intervjue i organizira suradnje među umjetnicima, aktivistima i znanstvenicima. Više

Organizacija: GSG
Program podržava: Musagetes, Ministarstvo kulture RH, Netherlands Letterenfonds
Zahvala: DeltaLab, MMSU Rijeka, Drugo more


GSG at the 5th SMOQUA – Festival of Queer and Feminist Culture

In the fifth edition of SMOQUA, an international festival of queer and feminist culture organized by LORI in collaboration with Pariter Association and cultural organization GSG, GSG is presenting two projects by women artists who until now have not been known to the Croatian audience.

The first is an exhibition called “Deviant Women”, created by visual and live-art author Fenia Kotsoupoulou and scientist and social activist Aylwyn Walsh. The exhibition arises from research that is part of an ongoing project focusing on the history and practice of documenting female bodies, with the aim of questioning and redefining the standards of beauty.

The second project that GSG brings to Smoqua is a book titled “Playing Monogamy”, by performer and writer Simon(e) van Saarloos, the chapter of which has been translated into Croatian particularly for this occasion. The work of Simon(e) van Saarloos is presented in a performative dialogue between van Saarloos and the Croatian writer and activist Mima Simić.

Deviant Women

Fenia Kotsopoulou & Aylwyn Walsh
Solo exhibition, 7 October – 21 October, Delta Lab
Exhibition opening: 7 October at 7 pm
Opening hours: working day 4 pm – 8 pm, Saturday 10 am – 1 pm, apart from Friday 9 October (12 pm – 8 pm) and Saturday 10 October (10 am – 6 pm)

Deviant Women is a collection of works that explores photography, documentation and materials that testify to gender’s persistent norms. In the selected work, we have sought to bring historical practices into the present by questioning how ‘deviance’ in terms of gender is produced and reproduced in visual cultures. Other works in the collection bring closer attention to hair, hairiness and the shame that plays out on bodies. Using portraiture of uncanny personae, the body and its materials are made strange.

Fenia Kotsopoulou (GR/UK) is an award winning cross-disciplinary artist whose practice encompasses performance art, dance, video and photography.

Aylwyn Walsh (SA/UK) is a scholar/artist/activist working on participation, cultures of collaboration and co-creation in contexts of violence and dispossession, including prisons, mental health settings and marginal communities in South Africa. More 

Playing Monogamy

Simon(e) van Saarloos
Performative dialogue with Mima Simić and booklet with a translated chapter of the book
8 October at 7 pm, Križanićeva 6a

In a modern interpretation of the monogamy cult, “Playing Monogamy” by van Saarloos playfully deconstructs the ways this form of relationship is upheld in social conventions of the Western world. The book, written for uninformed audience, suggests an extended, polyamorous relation towards intimacy and sexuality as possible alternatives. Van Saarloos critiques monogamous living and false notions of safety, proposing a nonmonogamous love life and a different take on ownership and property.

The book will be presented through performative dialogue between Simon(e) van Saarloos (via Zoom) and writer, awarded film critic, translator and an LGBTIQ+ media activist Mima Simić, and a booklet with translated chapter into Croatian, Antifragile:Things That Gain from Disorder (designed by Ana Labudović).
THE LINK FOR THE CONVERSATION, VIA ZOOM

Simon(e) van Saarloos (USA / NL) is a writer and philosopher, regularly appearing on stage as a lecturer, interviewer and performer and curating collaborations between artists, activists and scholars. More

Organizer: GSG
Program is supported by: Musagetes Foundation, Ministry of Culture of the Republic of Croatia, Netherlands Letterenfonds
Thanks to: DeltaLab, MMSU Rijeka, Drugo more

[izvor informacije Građanke svom gradu]