POZIVAMO VAS DA SVOJIM RADOVIMA UČESTVUJETE NA FESTIVALU BOSIFEST 2021– Dvanaesti Beogradski Internacionalni Filmski Festival Osoba Sa Invaliditetom BOSIFEST 2021od 18 do 20. oktobra 2021. godine u Jugoslovenskoj kinoteci Uzun Mirkova 1, Beograd, Srbija

HENDI CENTAR KOLOSEUM U BEOGRADU RASPISUJE KONKURS za prijem filmova za BEOGRADSKI INTERNACIONALNI FILMSKI FESTIVAL OSOBA SA INVALIDITETOM – BOSIFEST 2021

Tema  festivala   je rad i život osoba sa invaliditetom
Konkurs je otvoren od 25. januara 2021. do 20. aprila 2021. godine.
Rezultati selekcije će biti objavljeni  10. juna 2021. godine.
BOSIFEST 2021 će se održati 18.19. i 20. oktobra 2021. godine.

Filmovi odabrani od strane selektora biće prikazani na Festivalu, program sadrži takmičarski i revijalni deo.

NAGRADE:
-za najbolji film GRAND PRIX BOSIFEST 2021
-za najbolju režiju
-za najbolji scenario

Organizator festivala je Hendi Centar Koloseum, Beograd, Pančićeva 14.
Partner  festivala   BOSIFEST-a  2021  – Jugoslovenska kinoteka.

Uslovi prijavljivanja i učestvovanja:

1. Žanr: dokumentarni filmovi na temu osoba sa invaliditetom
2. Trajanje filma maksimum do 100 minuta
3. Film mora da bude na srpskom /engleskom jeziku ili sa srpskim/engleskim titlom
4. Film mora da bude produciran u prethodnih 5 godina
5. Film mora da bude poslat najkasnije do 20. aprila 2021. godine
6. Svi video zapisi moraju biti u mp4/dvd formatu
7. Organizacija BOSIFEST-a može da koristi u reklamne svrhe deo primljenog rada (do minut trajanja)
8. Radove i prateće materijale, sa naznakom “Za konkurs BOSIFEST 2021” slati na mejl hc.koloseum@gmail.com, film@bosifest.rs
9. filmovi se mogu slati i putem platforme Filmfreeway

Potrebno je dostaviti i sledeće:
-sinopsis ili tekstualno objašnjenje dužine između 100 i 200 reči
-dijalog listu (ukoliko postoji)
dve slike iz filma ili sa snimanja filma
-biografiju i fotografiju autora
-godinu i mesto rođenja autora/autorke filma, zanimanje, mesto boravka I kontakt (telefon i e-mail)

Pitanja u vezi konkursa slati na: film@bosifest.rs, hc.koloseum@gmail.com
Telefon/fax: +381 11 263 78 20 (10-14h), +381 063 221 049

Više informacija na sajtu festivala:
http://bosifest.rs

Hendi Centar Koloseum,
Beograd,
Panićeva 14
11000 Beograd
Srbija


BOSIFEST 2021– Dvanaesti Beogradski Internacionalni Filmski Festival Osoba Sa Invaliditetom BOSIFEST 2021od 18 do 20. oktobra 2021. godine u Jugoslovenskoj kinoteci

KONKURS za prijem filmova Dvanaestog Beogradskog Internacionalnog Filmskog Festivala Osoba Sa Invaliditetom – BOSIFEST 2021 otvoren je od 25. januara 2021. do 20. aprila 2021. godine.

Šta je BOSIFEST?

BOSIFEST je međunarodni festival dokumentarnog filma osoba sa invaliditetom, jedini te vrste u jugoistočnoj Evropi, koji se ove godine po dvanaesti put održava u Srbiji u organizaciji Hendi Centra Koloseum. Na velikom platnu će i ove godine biti prikazan veliki broj filmova – kako u takmičarskom, tako i u revijalnom delu. Do sada je u okviru BOSIFEST-a prikazano preko 500 filmskih ostvarenja, koji se bave tematikom života osoba sa invaliditetom ili su njihovi autori osobe sa invaliditetom.

Pored prikazivanja filmova, BOSIFEST nudi i prateće programe u vidu radionica, panel diskusija i okruglih stolova,izložbi,performansa,….

Zašto je BOSIFEST važan?

Svrha osnivanja BOSIFEST-a je ukazivanje na stvaralački rad i mogućnosti učesnika na javnoj kulturnoj sceni i širenje poruke da bi osobe sa invaliditetom trebalo da imaju ista prava i obaveze kao i drugi građani. Na taj način, ovaj festival daje snažan podsticaj donošenju mera za ravnopravno učešćei integrisanje osoba sa invaliditetom u društvo.

Suštinski pokazatelj da postoji prostor za ovakav festival u Srbiji, jeste upravo veliko interesovanje stvaralaca i izvođača za učešće u programima BOSIFEST-a. Ovaj festival pridružuje se svetskim festivalima, koji se duži niz godina bave isključivo filmovima o osobama sa invaliditetom, kao i filmovima čiji su autori osobe sa invaliditetom. Mreža tih festivala pruža autorima izlazak na svetsko tržište, ali i mogućnost da predstave nove, inovativne filmove koji se bave tematikom vezanom za život osoba sa invaliditetom.

Filmovi prikazani na BOSIFEST-u izazivaju veliku pažnju javnosti. Takođe, iz godine u godinu, ova filmska manifestacija daje doprinos upoznavanju šire javnosti o pravima, položaju i potrebama osoba sa invaliditetom, poboljšanju komunikacije, prihvatanju različitosti, rušenju predrasuda o osobama sa invaliditetom, a istovremeno, filmski program podsticajno deluje na stvaranje novih filmskih i umetničkih ostvarenja.

Kroz program BOSIFEST-a nude se moguća rešenja za dalji razvoj demokratskog društva i stvaranje okoline, koja će biti pristupačna, bez prepreka i barijera – za sve.

Festival promoviše Grad Beograd i Srbiju kroz bogatstvo različitosti i predano radi na ohrabrivanju naše kulturne i profesionalne javnosti da se upozna sa dometima umetnika sa invaliditetom iz celog sveta, kao i na stvaranju uslova za razmenu mišljenja i iskustava filmskih umetnika.

Darko Ivić, direktor BOSIFEST-a
Hendi centar Koloseum, organizator BOSIFEST-a
Više informacija na sajtu festivala:
http://bosifest.rs

[izvor informacije Beogradski internacionalni filmski festival osoba sa invaliditetom – Bosifest]

Facebook