V sredo, 16. decembra 2020., ob 11.00 bo v Dramini knjižnici za ranljive skupine premierno dostopen zvočni posnetek pesmi iz Kettejeve pesniške zbirke Poezije, ki je nastal v sodelovanju z Nino Valič, Sabino Kogovšek, Nino Ivanišin in Bojanom Emeršičem. Literarna branja za Knjižnico izbira in vodi gledališka lektorica Tatjana Stanič, snema Jurij Alič, montažer je Srečko Bajda, pri procesu snemanja ter urejanja posnetkov pa sodeluje tudi gledališka pedagoginja Drame Špela Šinigoj. V programskem sklopu branj, ki nastajajo v okviru nove platforme Dramina knjižnica za ranljive skupine, bo mogoče prisluhniti igralskim interpretacijam pesmi iz ponatisa štirih znamenitih pesniških zbirk slovenske moderne: Aleksandrov Pesmi in romance (1903), Dragotin Kette Poezije (1900), Ivan Cankar Erotika (1899) in Oton Župančič Čaša opojnosti (1899). Uvodno dejanje nove zvočne knjižnice je bila predstavitev zvočne izdaje pesniške zbirke Aleksandrova Pesmi in romance v interpretaciji Saše Pavček, Zvoneta Hribarja, Maje Končar in Petre Govc, ki je bila objavljena 26. novembra.

Fotografija preuzeta s portala www.si21.com

Primarni in v teh razmerah ključni namen nove platforme, v okviru katere nastajajo zvočni posnetki literarnih branj v interpretaciji članov igralskega ansambla SNG Drama Ljubljana, je lepšanje in lajšanje bivanja starejšim članom naše skupnosti in vsem ranljivim skupinam. Ob različnih stiskah, ki jih povzroča epidemija, je njihov vsakdan še posebno krhek in negotov, saj so obiski njihovih svojcev in prijateljev doma ali v domovih onemogočeni in s tem družabno življenje praktično ustavljeno; tudi v času prihajajočih praznikov. Z literarnimi branji želi kolektiv Drame podariti umetniško doživetje in bodreč občutek človeške bližine vsem tistim, ki v teh negotovih časih pogrešajo gledališče in umetnost.

Povezava do Draminega SoundCloud kanala, kjer bo objavljen posnetek Poezije (kliknite na SoundCloud ikono)

O Dragotinu Ketteju in pesniški zbirki Poezije

Dragotin Kette se je rodil 19. januarja 1876 na Premu pri Ilirski Bistrici. Pesmi je začel pisati že zelo zgodaj, prvo pesem je napisal pri osmih letih. Posvetil jo je očetu za god. V Kettejevi poeziji so prevladovali ljubezenski motivi, ki so dozoreli v novomeškem obdobju, ko ga je umetniško najbolj navdihovala nesrečna ljubezen do Angele Smoletove. Njegove pesmi so povečini lirske, med njimi je tudi nekaj balad in romanc. Umrl je leta 1899, pri rosnih triindvajsetih letih, med mračnimi zidovi znamenite Cukrarne. V času svojega življenja ni ničesar izdal v knjižni obliki. Večina njegovih del je izšla postumno v zbirki Poezije, ki jo je leta 1900 za tisk pripravil Anton Aškerc. Kot urednik je mestoma posegal v izvirne Kettejeve pesmi, s čimer je sprožil polemiko o upravičenosti in omejitvah uredniških sprememb. V zbirki Poezije prevladuje v glavnem lirska poezija, ki se motivno deli na več vrst: ljubezenske pesmi, življenjsko-izpovedne pesmi, refleksivno-filozofska lirika in pripovedno pesništvo.

Kot naslednjo programsko točko cikla umetniških branj poezije slovenske moderne bo Drama v decembru predstavila eno najbolj razvpitih del v slovenski literarni zgodovini, pesniško zbirko Erotika Ivana Cankarja. Provokativne pesmi iz edine pesniške zbirke Ivana Cankarja bodo interpretirali Iva Babić, Silva Čušin, Zvone Hribar in Maja Končar.

[izvor informacije SNG Drama Ljubljana]

Facebook