Leksikon likova iz hrvatske književnosti obuhvaća stotinjak reprezentativnih likova iz hrvatske književnosti – prozne, dramske i epske – u povijesnoj vertikali od Marulićeve Judite do danas. U kratkim crtama Krešimir Nemec daje opsežan opis lika, određuje njegove tipološke značajke te analizira funkcije u strukturi radnje/zapleta. U razradi likova autor polazi od Forsterove podjele likova na plošne i zaokružene i potom razrađuje njihov nastanak i razvoj u hrvatskoj književnosti. Posebno su podrobno obrađeni arhetipski likovi, poput primjerice Dore Krupićeve kao primjera kućnog anđela odnosno progonjene nevinosti, a obrađeni su i likovi nastali na temelju biblijske predaje (Judita) ili povijesnih predložaka (Osman). Posebno pozorno analiziraju se i antologijski likovi iz hrvatske književnosti.

Ovo je prvi leksikon književnih likova u nas. Neke razvijene kulture imaju djela slična karaktera, ali koncepcijski dakako vrlo različita. Primjerice, Sollarsov Dictionary of Literary Characters (2011) na 2500 stranica obuhvaća čak 40.000 književnih likova iz svjetske književnosti u rasponu od Sofoklove Antigone do likova nastalih u romanima i novelama početkom 21. stoljeća. Natuknice o likovima vrlo su kratke, svega nekoliko redaka, i nude samo osnovne informacije. Ovaj leksikon obuhvaća reprezentativne likove samo iz hrvatske književnosti, i to u povijesnoj vertikali od Marulićeve Judite do danas. Obuhvaćeni su likovi iz kanonske prozne (romani, novele), dramske i epske produkcije. U natuknicama se daje opsežan opis lika, određuju njegove tipološke i karakterne značajke te analiziraju funkcije u tkivu radnje, tj. u strukturi zapleta. Da bi se lik što bolje osvijetlio, donose se i citati iz djela koji potkrjepljuju određene karakterne crte, načine djelovanja, specifičnosti u izražavanju.

Književni povjesničar i teoretičar Krešimir Nemec rođen je 29. svibnja 1953. godine u Županji. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu zaposlen je od 1979. godine; od 2001. godine redoviti je profesor u trajnom zvanju na Katedri za noviju hrvatsku književnost. Od 2018. profesor je na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Za redovitoga člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabran je 2008.

Informacije o knjizi:

Krešimir Nemec
Leksikon likova iz hrvatske književnosti

Nakladnik Naklada Ljevak
Biblioteka Posebna izdanja
Uvez Tvrdi uvez
Jezik hrvatski
Broj stranica 508
UDK 821.163.42(031)
Godina izdanja 2020
Dimenzije 15 x 23,2
ISBN 9789533554518

[izvor informacije Naklada Ljevak]