U listopadu, studenom i prosincu 2020. senzorne projekcije održat će se u Varaždinu, Koprivnici i Zagrebu. Senzorna projekcija znači da će svjetla biti prigušena a i da će zvuk biti tiši, a djeca mogu šetati, ulaziti i izlaziti iz kino dvorane, razgovarati, izražavati svoje emocije, biti ono što jesu. Mogu donijeti igračke, dekice, grickalice ili doći u pratnji terapijskog psa.

Fotografiju ustupio Kino Gaj

Prikazat će se dugometražni animirani filmovi Pinokio (2012.), Pčelica Maja (2014.) i Tabaluga (2018.).

Raspored projekcija je sljedeći:
Kino Gaj (Varaždin), 17. listopada, 14. studenog, 12. prosinca u 17 sati
Kino Velebit (Koprivnica), 17. listopada, 14. studenog, 12. prosinca u 11 sati
Kino Tuškanac (Zagreb), 17. listopada u 14 sati, 7. studenog u 16 sati, 12. prosinca u 14 sati.

Filmovi koji se prikazuju u ovom projektu su senzorno prihvatljivi u auditivnom i vizualnom smislu za djecu sa senzornim poteškoćama. Djeca sa senzornim poteškoćama mogu imati teškoće uzrokovane preosjetljivošću na jake boje, svijetlo, bljeskanje, uzorke i kontraste, nagle glasne zvukove, mnogo vizualnih i auditivnih podražaja istovremeno. U senzornoj projekciji djeca su na prvom mjestu, tako da sve njihove potrebe moraju biti zadovoljene pod motom “kino za sve kino, dostupno svima”. Na taj način ruše se predrasude i stereotipi, te se različitost percipira kao bogatstvo, a uči se na spontani način kroz zajedništvo od najranije dobi. Djeca koja su od najranije dobi uključena u takve aktivnosti u lokalnoj zajednici, kasnije postaju pojedinci koji su tolerantniji, te socijalno i emocionalno zrelije ličnosti.

Koncept senzornih projekcija pokrenule su još 2016. godine Eva Brlek, magistra edukacijske rehabilitacije i psihoterapeut, trenutno pohađa doktorski studij Mediji i komunikacija, te Sandra Malenica, profesorica kroatistike i komparativne književnosti, koja trenutno pohađa doktorski studij Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture. Rezultati istraživanja koje su sutorice provele s roditeljima i učiteljima pokazuju kako senzorne projekcije značajno utječu na porast komunikacijske kompetencije djece s teškoćama u razvoju, te pozitivno djeluju na inkluziju djece u lokalnu zajednicu.

Senzorne projekcije se održavaju uz potporu Hrvatskog audiovizualnog centra, Grada Zagreba i Zaklade Kultura nova.

Ako ste zainteresirani za dolazak na senzornu projekciju, javite se na mail sara.cucic@gmail.comili na broj mobitela 095/578 8511 s informacijama o broju mjesta koje trebate.

[izvor informacije www.hfs.hr]