Arena International 2020 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO per le conferenza stampa alla Comunita’degli Italiani di Pola 4 agosto 2020 alle ore 11

PREZENTACIJA PROJEKTA za tiskovne konferencije u Zajednici Talijana u Puli 4.kolovoza 2020. u 11 sati


Titolo del progetto: / Naziv projekta:

«ARENA INTERNATIONAL»
LABORATORI MUSICALI E CONCERTI-
GLAZBENE RADIONICE I KONCERTI-
MUSIC WORKSHOPS AND CONCERTS

Contatti del progetto: /Kontakti projekta:
“ARENA INTERNATIONAL” 
TEL. 00385 91 254 41 31, 00385 99 210 88 26
E-MAIL: .workshop.arena@gmail.com
WEB: www.arena-international.net
FACEBOOK: Arena International

Direttrice artistica del progetto e contatto:
Umjetnička ravnateljica i kontakt:
Prof. Tatiana Šverko 
Rabarova 5, 52100 Pola, Croazia
TEL. 00385 91 254 41 31, 00385 99 210 88 26
E-MAIL: workshop.arena@gmail.com
Con il patrocinio di: / S pokroviteljstvom:
GRAD PULA – CITTÀ DI POLA

Con il contributo di: / S potporom:
UNIONE ITALIANA- TALIJANSKA UNIJA
UFFICIO PER LE MINORANZE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA – SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE  REPUBLIKE HRVATSKE
MUSEO ARCHEOLOGICO DELL’ISTRIA – ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE
COMUNITA’ DEGLI ITALIANI DI POLA – ZAJEDNICA TALIJANA PULA

ARENA INTERNATIONAL 2020. 

  1. izdanje 

Posvećeno istarskoj glazbenoj riznici iz prošlosti do danas

  1. izdanje Glazbenih radionica „Arena International“ posvećeno je glazbenoj produkciji koja se kroz stoljeća stvarala u Istri i s istarskom ispiracijom, i koja se nastavlja i u današnje vrijeme. Bogata glazbena riznica za istraživanje, proučavanje i interpretiranje u brojnoj ponudi Radionica s ciljem reprodukcije na koncertnom podiju.

Pod pokroviteljstvom Grada Pule i s potporom Talijanske Unije i Ureda za nacionalne manjine Republike Hrvatske “Arena international” nudi niz Glazbenih radionica solističkih instrumenata, pjevanja, komorne glazbe, orkestralno i zborskog muziciranja i koncertnu produkciju polaznika radionica za formiranje glazbenika na koncertnom podiju i kao rezultat rada u Masterclassu, te koncertnu ponudu docenata i gostujućih umjetnika s posebnim projektima.

Posebnost našeg projekta je motiviranje na istraživanje, učenje, interpretaciju, suradnju i usporedbu među mladim glazbenicima koji dolaze iz cijeloga svijeta koji uz svoje mentore imaju mogućnost usavršavanja i produbiti znanja i tehničke sposobnosti, intenzivnim radom uz direktan i svakodnevni kontakt velikih umjetnika i pedagoga svijetskoga kalibra i tako uvidjeti vlastiti put k uspješnosti.

Uz tradicionalni repertoar koji svaki polaznik slobodno odabire i usavršava, “Arena International” nudi poseban projekt nazvan “Glazba nas spaja” u kojem kroz rad orkestra, raznih ansambla, i zborova (dječji i odrasli) u suradnji s porofesionalnim glazbenicima i amaterima realiziraju se naši ciljevi ka uzdizanju glazbenog života ovog podneblja.

Glazbenici kao i ljubitelji glazbe pozvani su da nam se pridruže na intenzivan tjedan učenja istarskih i svijetskih muzičkih Velikana.

ARENA INTERNATIONAL 2020 

19ª edizione 

Dedicata al patrimonio musicale istriano dal passato a oggi

La 19ª edizione dei Laboratori musicali “Arena International” è dedicata, come ormai di tradizione, al ricco patrimonio musicale creato in Istria e con ispirazione istriana, dalla penna di eccelsi compositori, patrimonio che si arricchisce anche ai giorni nostri con un nuovo linguaggio. Un tesoro che andiamo scoprendo, studiando, interpretando ed approfondendo nei tanti Laboratori musicali di quest’anno con la finalità di presentarlo sul podio concertistico.

Con il patrocinio della Citta’ di Pola e con il contributo dell’Unione Italiana e del Consiglio delle Minoranze della Repubblica di Croazia,  ”Arena International” offre una nutrita serie di Laboratori musicali per strumento solistico, canto, musica da camera, d’orchestra e del coro. I risultati vengono presentati nei concerti delle Masterclass assieme ai concerti degli artisti, docenti ed ospiti con dei programmi tematici particolari.

La particolarità del nostro progetto è quella di motivare i musicisti verso la ricerca, lo studio, l’interpretazione, la collaborazione ed al confronto con altri giovani musicisti che arrivano da diverse parti del mondo. Seguiti dai loro mentori, i giovani hanno la possibilità di perfezionarsi ed approfondire le proprie conoscenze, di affinare ancor di più le proprie possibilità tecniche con un lavoro intensivo individuale ed un contatto giornaliero con artisti e pedagoghi di fama mondiale e trovare così la strada per il successo.

A fianco del repertorio “classico” che ogni studente sceglie individualmente di perfezionare, “Arena International” offre un progetto comune chiamato “La musica ci unisce” nel quale si amalgamano l’orchestra, i vari complessi da camera, i cori (di voci bianche e di adulti), che in collaborazione con i musicisti professionisti, sono un banco di prova per i nostri studenti, e anche per i dilettanti che vogliono far esperienza musicale a fianco di musicisti diplomati e che, realizzano così il nostro fine principale, quello di contribuire all’elevamento culturale – musicale del nostro territorio.

I musicisti come pure gli amatori sono invitati a partecipare all’intensa settimana di studio delle opere di insigni compositori istriani e della letteratura mondiale.


Glazbene radionice

Zbog izvanredne pandemijske situacije Radionice koje su bile predviđene od 1. do 7. kolovoza  pod mentorstvom dugogodišnjih docenata – suradnika  “Arene International”-a ne mogu se održati.

Umjetnički program „Glazba nas spaja“

GALA KONZERT „ISTARSKA GLAZBENA RIZNICA U PROŠLOSTI I DANAS”

U Galeriji – Crkvi Sveta Srca u Puli, veličanstvenom ambijentu Arheološkog Muzeja Istre, 6. kolovoza s početkom u 20.30 sati održati će se Gala Koncert.

Zahvaljujući velikoj strasti i požrtvovnosti prema univerzalnom jeziku Glazbe i radi dugogodišnjeg cilja promocije istarske glazbene riznice, kojeg se u „Arena International“ posebno njegovao, odlučili smo realizirati koncert kojem će prisustvovati u živo malobrojni izvođači i publika. Kako bi dospjeli do naših učenika ali isto tako i do šire javnosti, koncert će se prenijeti direktno kroz socijalne medije.

Kao što već sam naslov koncerta najavljuje, interpretirati ćemo glazbu kompozitora vezanih za Našu Zemlju:

Antonio Vivaldi (1678 Venezia – 1741 Beč),
Giuseppe Tartini (1692 Piran-1770 Padova),
Antonio Smareglia (1854 Pula – 1929 Grado),
Franz Lehar (1870 Komarom – 1948 Bad Ischl-Linz),
Nello Milotti (1927 Trst – 2011 Pula),
Ivo Tijardović (1895 Split – 1971 Zagreb),
Andrea Musizza (1965 Trst)

Laboratori musicali

A causa della straordinaria situazione pandemica sono stati disdetti i Laboratori previsti dal 1 al 7 agosto con i noti docenti che da diverse edizioni realizzano i programmi di “Arena International”.

Il programma artistico „La musica ci unisce“

CONCERTO DI GALA “IL PATRIMONIO MUSICALE ISTRIANO DAL PASSATO A OGGI”

Nella prestigiosa cornice offerta dal Museo Archeologico dell’Istria, la bellissima Galleria – Chiesa dei Sacri Cuori di Gesu’ e Maria il 6 agosto alle ore 20.30 si terra’ il Concerto di Gala.

Comunque per la dedizione, per la passione che ci accomuna nel linguaggio universale della Musica ma pure per i tanti anni che „Arena International“ ha perseguito nella sua particolare finalità, quella della ricerca e della promozione del patrimonio musicale istro-veneto, abbiamo deciso di voler realizzare una serata concertistica con un numero ridotto di esecutori e di pubblico che dal vivo parteciperanno all’evento. Per raggiungere i nostri allievi ed un pubblico più numeroso, il concerto verrà trasmesso in versione digitale sui media sociali.

Come il titolo del Concerto già preannuncia, interpretermo le musiche dei Grandi compositori legati alla Nostra Terra:

Antonio Vivaldi (1678 Venzia – 1741 Vienna),
Giuseppe Tartini (1692 Pirano-1770 Padova),
Antonio Smareglia (1854 Pola – 1929 Grado),
Franz Lehar (1870 Komarom – 1948 Bad Ischl-Linz),
Nello Milotti (1927 Trieste – 2011 Pola),
Ivo Tijardović (1895 Spalato – 1971 Zagabria),
Andrea Musizza (1965 Trieste)


Docenti Glazbenih radionica i gosti – umjetnici su priznati muzičari europskih glazbenih institucija:

Violina –
Natalija Čabrunić Pfeifer Orkestar Opere i Baleta u Ljubljani
Danijel Zeljak Nastavnik Suzuki Metode u Njemačkoj

Violončelo –
Ivan Šoštarič Slovenska Filharmonija u Ljubljani

Flaute –
Edoardo Milani Glazbeni urednik, elektronska glazba, flautista, nastavnk pri Centru ua Klasičnu glazbu “L.Dallapiccola”

Klavir i Čembalo –
Marco Alesi Docent na Univerzitetu Passau i Konzervatorij u Bresci
Tatiana Šverko Docent na Univerzitetu Passau i Regensburgu

Muzikološki komentar  –
Oriette Šverko.Muzikolog, zborski dirigent.

Zaključak:
Kao od prvog izdanja, tako i u 19. izdanju Glazbenih radionica „Arena International“ postavili smo si kao glavni cilj valorizaciju glazbene riznice našeg podneblja tako da je upoznaju mladi glazbenici koji će ubuduče postati i sami interpreti te glazbe i tako biti pravi “glazbeni ambasadori”. Popularizacija tog repertoara pridonosi upoznavanju naše kulture široj međunarodnoj publici te istovremeno u motiviranju mlade glazbenike u usavršavanju i dostizanju još višeg nivoa u vlastitim  znanjima i umjetničkim vještinama. Cilj nam je omogučiti im suradnju u glazbenom muziciranju, stvoriti one “jake sile” koje će poduprijeti mostove prijateljstva i suradnje u izražaju u kojem ne postoje granice- Glazba.

Umjetnička voditeljica projekta  „Arena International“ Tatiana Šverko, prof.


I docenti dei Laboratori musicali e gli artisti – ospiti sono musicisti di chiara fama dalle piu’ importanti istituzioni musicali europee:

Violino –
Natalija Čabrunić Pfeifer Orchestra dell’Opera del Balletto di Lubiana
Danijel Zeljak Insegnante specializzato del Metodo Suzuki in Germania

Violoncello –
Ivica Šoštarič Orchestra Filarmonica Slovena a Lubiana

Flauto –
Edoardo Milani Redattore musicale, musica elettronica, flautista, insegnante al Centro Studi di Musica Classica “L. Dallapiccola”

Pianoforte e Clavicembalo –
Marco Alesi Docente all’ Universita’ di Passau e al Concervatorio di Brescia
Tatiana Šverko Docente alle Universita’ di Passau e Regensburg

Commento musicologico  –
Oriette Šverko. Musicologa e direttrice di cori, insegnante al Centro Studi di Musica Classica “L.Dallapiccola”

Conclusione:     
Come  dalla sua prima, anche la XIX edizione dei Laboratori musicali „Arena International“ si prefigge di valorizzare il patrimonio musicale del nostro territorio facendolo conoscere ai giovani musicisti che ne diverranno interpreti e ambasciatori stessi nella divulgazione della nostra cultura e la faranno conoscere ad un pubblico sempre più ampio ed internazionale; inoltre il nostro scopo è di motivare i musicisti a perfezionarsi ed a raggiungere ancora un più alto livello artistico e soprattutto a far musica d’assieme e a creare così quelle sinergie che diverranno ponti di amicizia e di collaborazione in un linguaggio che non conosce frontiere – la Musica.

La Direttrice artistica del progetto „Arena International“ Prof.ssa Tatiana Šverko


CURRICULUM VITAE 

Gli artisti del Concerto di Gala – 6 agosto 2020 – Chiesa dei Sacri Cuori a Pola
Umjetnici Gala Koncerta – 6. kolovoz 2020. – Crkva Sveta Srca u Puli
Artistist from Gala Concert  – 6th August 2020 – Church of Holy Hearts _Pula – Pola

NATALIJA ČABRUNIĆ PFEIFER

Violinistica NATALIJA ČABRUNIĆ PFEIFER je rođena 1977.god.  u Puli, gdje je 1995. i 1996.god. maturirala iz violine i na glazbeno teoretskom odjelu. Studij violine na ljubljanskoj Akademiji za glazbu uspješno diplomirala 2001.god. u klasi prof.Monike Skalar. Od 2000.godine je stalno zaposlena članica na prvim violinama u orkestru SNG Opere i baleta Ljubljana te je 2011.godine dobila naziv Priznatog orkestralnog glazbenika. Još od rane mladosti koncertira solistično te u komornim sastavima u zemlji i inozemstvu. Svirala je u baroknom ansamblu Istarski solisti, Klavirski kvartet Pro et Contra, Duo flauta/violina Pas de deux, Gudački kvartet Rožmarin i Trio Entuziastik za kojeg piše vlastite aranžmane. Bila je također članica komornih orkestara Pro Arte, Slovenicum i Camerata Slovenica. Redovito sudjeluje s brojnim priznatim orkestrima u zemlji i inozemstvu kao što su orkestar Slovenske Filharmonije, Simfonijski orkestar RTV Slovenije, orkestar SNG Maribor, orkestar Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Medjunarodni orkestar Sarajevo te mnogim drugima s kojima svira na koncertima u humanitarne svrhe. Solistički je nastupala s orkestrom SNG Opere i baleta Ljubljana te s Puhačkim orkestrom Grada Pule. Snimala je glazbu za razne kazališne i lutkarske predstave, rock grupe te filmove u Hrvatskoj i Sloveniji. Višestruka je dobitnica nagrada na međunarodnom natjecanju Istria Nobilissima u Rijeci. 2000., 2002. i 2004. god. Usavršavala se na brojnim majstorskim tečajevima poznatih violinista od kojih značajniji su Asja Kouchner, Maja Dešpalj Begović, Stefan Milenkovich. Nastupala je kao solo violinistica na brojnim otvorenjima izložbi poznatih slikara kao što su Vatroslav Kuliš, Josip Račić, Leo Junek te na pjesničkim večerima značajnijih pisaca u zemlji i inozemstvu. Svira često kao solistica na podjelama Prešernovih nagrada kao i drugih nagrada i diploma na ljubljanskim fakultetima. Od 2004. do 2009.godine je predavala violinu na Glazbenoj školi Frana Gerbiča u Cerknici. Entuzijazam i velika ljubav prema učenicima bila je ključna nit uspjeha, njeni su učenici redovito odlazili na državna i međunarodna natjecanja te bili dobitnici mnogobrojnih nagrada. 2007.god. je dobila od gradonačelnika Općine Cerknica Priznanje za uspješno mentorstvo. Rad s učenicima u potpunosti ju ispunjuje, s ljubavlju prenosi svoje znanje i posebnu pažnju u radu s učenicima pridaje otklanjanju treme. 2008.god. je započela još jedan prekrasan put  u svojem životu, koji  pored violine i njene obitelji dodatno ispunjuje njeno srce i može sebe izraziti u potpunom smislu. Izrada njenog unikatnog nakita i dekoracija staklenih vaza u  još neviđenoj tehnici svaki put očarava, a također je neopisivo  oduševljenje ponosnih vlasnica njenog nakita. Aktivno govori hrvatski, slovenski, talijanski i engleski i hebrejski jezik. Pasivno govori francuski i španjolski jezik. Umjetnica je koja se dokazuje svojom karijerom, svojim karakterom, jakim temperamentom, oduševljenjem životom te neopisivom ljubavlju prema svom rodnom gradu Puli, kako nije teško ostvariti svoje želje, ako se to uistinu svim srcem želi.

NATALIJA ČABRUNIĆ PFEIFER

La violinista NATALIJA ČABRUNIĆ PFEIFER è nata a Pola nel 1977 dopo la Maturità in violino e dell’Indirizzo teorico continua i suoi Studi nel 1996 all’Accademia di Musica di Lubiana che conclude con successo nel 2001 nella classe della prof. Monika Skalar. Dal 2000 e’ di ruolo nei primi violini dell’Orchestra dell’Opera e del Balletto di Lubiana. Già da giovanissima si è esibita quale solista e in musica da camera su suolo nazionale ed all’estero. Ha suonato negli ansamble barocchi dei: Solisti istriani, Quartetto pianistico Pro et Contra, Duo flauto/violino Pas de deux, il Quartetto d’archi Rožmarin il Trio Entuziastik (con propri arrangiamenti). Ha suonato pure con le orchestre da camera: Pro Arte, Slovenicum e Camerata Slovenica. Regolarmente si esibisce anche all’estero con le orchestre Slovenske Filharmonije, Simfonijski orkestar RTV Slovenije, del SNG Maribor, dell’Università Jure Dobrila di Pola, di Sarajevo ed altre orchestre per le manifestazioni umanitarie. Quale solista si è esibita con l’Orchestra dell’Opera e del Balletto di Lubiana e con l’Orchestra di fiati di Pola. Ha registrato la musica per numerose rappresentazioni teatrali, per complessi rock e per film sia in Croazia che in Slovenia. Detiene i premi al concorso internazionali „Istria Nobilissima“- Fiume nel 2000, 2002, 2004. Si è perfezionata con violinisti di chiara fama tra i quali: Asja Kouchner, Maja Dešpalj Begović, Stefan Milenkovich. Si esibisce pure alle vernissage degli artisti quali:Vatroslav Kuliš, Josip Račić, Leo Junek  e alle serate letterarie di prestigiosi scrittori anche all’estero, alle premiazioni quale il Premio Prešern e all’Università di Lubiana. Dal 2004 al 2009ha insegnato il violino alla Scuola di Musica Frane Gerbič a  Cerknica. I suoi allievi si propongono regolarmente ai concorsi nazionali ed internazionali riportando ottimi risultati e nel 2007 per il suo impegno in campo didattico ha ricevuto la Riconoscenza del Comune di Cerknica. Oltre che nel campo musicale, Natalija Čabrunić Pfeifer si dedica con passione alla realizzazione di gioielli e decorazioni in vetro, parla correntemente diverse lingue quali il croato, lo sloveno, l’italiano, l’inglese l’ebreo e in modo passivo il francese e lo spagnolo.


DANIJEL ZELJAK

Rođen je 1972. u Varaždinu. U Zagrebu završava Srednju glazbenu školu. Studij violine i glazbene pedagogije nastavlja na Glazbenom sveučilištu u Grazu u klasi profesora Christosa Polyzoidesa i Anke Schittenhelm. Već tokom studija postaje član Grazer Symphonie Orchester kao i raznih komornih ansambla, između ostaloga i Deutsches Kammerorchester Frankfurt am Main. Mnogobrojne turneje odvele su ga do Teatra „Scala“ u Milanu. Uz studij započinje i obuku učitelja violine po Suzuki glazbenoj metodi. Nakon studija u Austriji, 2002. osniva prvu Suzuki glazbenu školu u Zagrebu, izdaje stručnu literaturu na hrvatskom te organizira obuku novih Suzuki učitelja. 2010. odlazi u Njemačku kao učitelj violine i viole pri Suzuki – Musikkreis Ingolstadt. Od 2012. djeluje kao učitelj violine i viole pri Musikakademie Waldkirchen u Bavarskoj.

DANIJEL ZELJAK

Ė nato nel 1972 a Varaždin. Dopo aver concluso la Scuola Media Superiore di Musica a Zagabria continua gli studi per violino e pedagogia musicale all’Università di Graz nella classe del Maestro Christos Polyzoides e Anka Schittenhelm. Già durante gli studi diventa membro della Grazer Symphonie Orchester e di diversi complessi cameristici tra i quali la Kammerorchester Frankfurt am Main. Le diverse tournee lo hanno portato anche al Teatro „Scala“ di Milano. Durante gli studi inizia pure la formazione per Maestro di violino del Metodo musicale Suzuki. Dopo gli studi in Austria, nel 2002 a Zagabria fonda la prima Scuola del metodo Suzuki in Croazia, pubblica la letteratura specializzata in lingua croata e organizza i corsi di formazione per gli insegnanti del Metodo Suzuki. Nel 2010 lavora quale Maestro di violino e viola alla Suzuki – Musikkreis Ingolstadt e dal 2012 presso la Musikakademie Waldkirchen in Baviera.


IVAN ŠOŠTARIČ

Rođen je 1969. god., školovao se i studirao je u Ljubljani na SGBŠ i Akademiji za glazbu u klasi prof. Cirila Škerjanca, gdje je diplomirao i specijalizirao. Kao solist nastupao je s Akademskim orkestrom i orkestrom Slovenske Filharmonije. Svirao je u europskom omladinskom orkestru »Gustav Mahler«. Snimao je za RTV Slovenije i druge izdavačke kuće. Od  1995. godine zaposlen je kao zamjenik voditelja sekcije violončela u orkestru Slovenske Filharmonije. Djelovao je u različitim komornim  sastavima: All Capone gudački trio, Ljubljanski kvartet violončel, Kvartet Yost… Svirao je s različitim komornim orkestrima: Pro arte, Slovenski komorni orkester, Slovenicum… Kao pedagog i mentor djelovao je na Glazbenoj školi Vič – Rudnik i u europskom omladinskom orkestru YMSO. Napisao je i nekoliko skladbi za manje ansamble.

IVAN ŠOŠTARIČ è nato nel 1969. Ha concluso i suoi studi alla Scuola superiore di musica e danza e l’Accademia di musica a Lubiana nella classe del Maestro Ciril Škerjanec col quale ha fatto pure la specializzazione. Quale solista si esibito con l’Orchestra dell’Accadmia di musica e la Filarmonica slovena. Ha partecipato pure all’Orchestra giovanile »Gustav Mahler« GMYO.  Ha registrato per TV nazionale slovena e per altre case discografiche. Quale violoncellista, dal 1995, è stabile presso l’Orchestra filarmonica slovena. Si è esibito pure in diverse formazioni cameristiche quali: All Capone trio d’archi, Quartetto di violoncelli di Lubiana, Quartetto Yost, e in orchestre cameristiche: Pro arte, Orchestra da camera slovena, Slovenicum… Quale pedagogo e mentore a lavorato presso la Scuola di musica Vič – Rudnik e l’Orchestra giovanila europea (YMSO). Ha composto pure diversi brani per piccoli complessi cameristici.


MARCO ALESI

Briljantno je diplomirao Klavir na Konzervatoriju “G. Verdi” u Milanu u klasi prof. G. Marchi i Maestra P. Rattalino. Usavršio se s  M° Aldo Ciccolini i drugim priznatim pianistima kao: R. Risaliti, L. Hoffmann, S. Dorensky, V. Margulis, A. Lonquich, F. Scala i N. Flores. Sa prof. A. Kontarski i C. Tanski diplomirao je na Universität Mozarteum – Salzburg s titulom Magister der Künste (Magister artium). Tako piše Prof. C. Tanski o svom studentu: “Alesi Marco je umjetnik posebnog kalibra, interesantnim repertoarom, fascinantnom interpretacijom i očaravajučeg slušanja.“ Nastupao je u Italiji, Njemačkoj, Austriia, Poljskoj, Perù i u Lituaniji gdje je često pozvan kao jedini talijanski pianist koji interpretira glazbu Čiurlionisa u “The House of Ciurlionis Memorial Culture Center” u Vilniusu – Festival Ciurlionis i Muzikos Festivalis Music Festival SUGRIZIMAI. Surađivao je s orkestrima: “Orchestra Nazionale della Rai” – Torino, “Milano Classica“, “Sinfonica Giovanile Fiamminga“, l’Orchestra da camera “CIS” iz Mozarteum Salzburg, “Philharmonie Salzburg” -Großes Festspielhaus, “OSN” (Orchestra Sinfonica Nazionale) – Perù. Osnovao je 2003. komorni sastav „alesiEnsemblesalzburg“ i nastupao je redovito u Salzburgu u Koncertnim Sezonama Musikverein “Prijatelji Glazbe”. Vrlo interesantna je suradnja sa suvremenim kompozitorom A. Müllenbachom, direktorom “Sommer Akademie” Mozarteuma, i prazveo je upravo na Mozarteumu njegovu “Streams” – Trio za klavir, violinu i kontrabas. Veliko iskustvo u pedagoškom radu stekao je u Glazbenim i Srednjim školama u Austriji i Italiji. Docent je klavira na Univerzitetu u Passau pri Pedagoškom fakultetu. Od Šk.god. 2020/2021 započinje svoj rad kao redovni profesor na Srednjoj glazbenoj školi pri Konzervatoriju u Bresci.

MARCO ALESI

Diplomatosi brillantemente in Pianoforte al Conservatorio “G. Verdi” di Milano sotto la guida della prof. G. Marchi e del M° P. Rattalino. Ha studiato in seguito con il M° Aldo Ciccolini e frequentato corsi di perfezionamento con illustri Maestri, quali R. Risaliti, L. Hoffmann, S. Dorensky, V. Margulis, A. Lonquich, F. Scala e N. Flores. Sotto la guida dei Professori A. Kontarski e C. Tanski, si è laureato in pianoforte all’ ”Universität Mozarteum” – Salzburg, conseguendo il titolo di “Magister der Künste” (Magister artium). Così scrive il Prof. C. Tanski a proposito del suo allievo: “Alesi Marco è un artista singolare con un repertorio interessante che esegue in modo straordinario. Ascoltarlo è sempre una conquista”. La sua formazione musicale lo porta ad esibirsi in Italia, Germania, Austria, Polonia, Perù ed in Lituania dove, per aver interpretato come primo pianista italiano musiche di Čiurlionis, è regolarmente invitato al “The House of Ciurlionis Memorial Culture Center” di Vilnius (tra cui “Festival Ciurlionis” del 2005 e Muzikos Festivalis Music Festival SUGRIZIMAI 2015). Ha collaborato con l’ “Orchestra Nazionale della Rai” di Torino ed inoltre si è esibito con l’Orchestra “Milano Classica“, l’Orchestra “Sinfonica Giovanile Fiamminga“, l’Orchestra da camera “CIS” del Mozarteum Salisburgo, la “Philharmonie Salzburg” (al Großes Festspielhaus), la “OSN” (Orchestra Sinfonica Nazionale) del Perù. Impegnato nel repertorio cameristico, ha fondato nel 2003 l’„alesiEnsemblesalzburg“, esibendosi regolarmente a Salisburgo nella stagione concertistica della Musikverein “Amici della Musica”. Interessante la collaborazione con uno dei più rilevanti compositori del nostro tempo, A. Müllenbach, direttore della “Sommer Akademie” del Mozarteum, di cui ha eseguito in prima mondiale al Mozarteum di Salisburgo “Streams” – Trio per pianoforte, violino e contrabbasso). Ha acquisito anni di esperienza nell’insegnamento di pianoforte nelle scuole di musica e nelle scuole superiori in Austria e in Italia. Attualmente tiene i corsi di pianoforte, pratica della lettura vocale e pianistica, così come correpetizione all’ Universität di Passau (Baviera, Germania).


EDOARDO MILANI

EDOARDO MILANI rođen je u Trstu. Diplomirao je flautu, klavir, oboe, Glazbu i nove tehnologije, Kompoziciju elektronske glazbe na Konzervatoriju G. Tartini u Trstu. Radio je naRTV Slovenja, RAI i RSR kao glazbeni režiser i redaktor. Pedagoškim radom bavi se u privatnim institucijama, Glazbenoj školi u Kopru i pri Centru za klasičnu glazbu „L.Dallapiccola“. Bavi se kao kompozitor i aranžer i snimio je vlastite kompozicije za nekoliko diskografskih kuća. Radi kao glazbeni producent i radio-voditelj. Surađivao je s Univerzitetom Pompeu Fabra u Barceloni i Conservatoire national supérieur de musique et de dance u Lionu. Tehnički je direktor Festivala suvremene glazbe “Luigi Nono”.

EDOARDO MILANI

EDOARDO MILANI nato a Trieste, studia pianoforte, flauto e oboe presso il Conservatorio G. Tartini di Trieste. È diplomato pure in Musica e nuove tecnologie e Composizione musicale elettronica. Ha lavorato alla RTV Slovenja, RAI e RSR in qualità di programmista regista e redattore musicale. È insegnante in varie istituzioni private, alla Scuola di musica di Capodistria e al Centro Studi di Musica Classica „L.Dallapiccola“ . Ha all’attivo varie incisioni discografiche di sue composizioni. Si occupa di produzione musicale e radiofonica. È compositore e arrangiatore. Ha collaborato con l’Università Pompeu Fabra di Barcelona e Conservatoire national supérieur de musique et de dance di Lione). È stato direttore tecnico del festival di musica contemporanea “Luigi Nono”.


TATIANA ŠVERKO

Pijanistica Tatiana Šverko rođena je u Puli. Školovala se u klasi prof. K. Kirac na srednjoj muzičkoj školi I. M. Ronjgov u Puli, u klasi prof. G.Lovata na konzervatoriju B. Marcello u Veneciji. Njeni profesori bili su P.Rattalino, T. Zelikmann, V. Tropp, G. Specchi i G. Lovato (na muzičkoj akademiji u Portogruaru), J. Zlatar (na Muzičkoj akademiji u Zagrebu), a nakon završenog studija upisala se na magisterij iz metodike klavira na ljubljanskoj Akademiji za glasbo.

Nastupala je u Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji, Mađarskoj i Njemačkoj. Svirala je s raznim orkestrima kao što su “L’Estro armonico” pod vodstvom E.Mabilia, orkestar HNK Rijeka pod vodstvom D.Modrušana, “Città di Trieste” pod vodstvom C.Semeraroa, s Orkestrom „Arena International“, s “Orchesterverainigung Freyung” u Njemačkoj (dir.E.Sagmeister) i Passauer Orchesterverein (dir. Dr.M.Eberhardt) kao solistica na klaviru, čembalu i orgulju te kao čembalistica u baroknom sastavu “Istarski solisti”. U komornoj glazbi nastupa četverorucno sa pijanistima L. Angelini (Rim) i A. Čuić (Pula, godine 2003 snimile su CD), no isto tako u drugim kombinacijama sa glazbenicima kao što su flautisti R.Pucci, G. Blasco, R. Stojnić, S. Stell, A.Musizza, C.Kobal, sopranistice A.Bossi, E.Matijašič, M.Prizzon, D.Del Monaco, S.Cingula, klarinetisti G.Fonzari, B.Vatovec, T.Kenig. Nastupala je sa gudačkim kvartetom “Malpera” (Zagreb), član je Alpe Adria Consort-a (Muggia), Basler Kammer Ensamble Vivaldi-Švicarska i osnivač je “Camerate polensis”.

Od 1997.god. kao klavirski pedagog surađuje na “International Master Class-Estate Musica Festival-Hortus Niger” u Brtonigli i Glazbenim radionicama “Arena International” u Puli. Snimala je uživo za TV Koper-Capodistria te za HRT-Radio Pulu, i 2009. vodila je emisiju „Pola più-Iz čarobnog svijeta lirike“. Snimila je samostalni Cd u Klavirsok duu 2002., skupni sa kompozicijama Đ.Dekleve Radaković 2005., sa pjevaćima: KUD-a “L.Mariani” 2007., i Zajednice Talijana u Vodnjanu 2012., te za HGDU 2013.

Pedagoškim radom bavi se od 1994.godine. Podučava u glazbenim školama u Puli, Brtonigli i Rovinju. Dobitnica je nagrada: “Rovere d’Oro” (S. Bartolomeo al Mare / Imperia), “Paul Harris” (Verbania), “Istria Nobilissima” (Rijeka).

Član je Hrvatskog društva glazbenih umjetnika (HGDU).

Niz godina posvečuje se istraživanju i promicanju istarske glazbene riznice tako da je sudjelovala na Kongresima posvećenim kompozitorima: A.Smareglia, L.Dallapiccola, S.Zlatić i N.Milotti. Ideatorica je i umjetnička voditeljica projekta “Arena International” Glazbene radionice u Puli.

Od 2011. god. redovno se producira u solističkim koncertima s orkestrom i bavi se pedagoškim radom kao samostalni nastavnik klavira pod pokroviteljstvom gradova bavarske Regije, te aktivno sudjeluje u kulturnom životu regije Freyung-Grafenau i Passau kao član udruga i sa projektima posvečenim djeci svih uzrasta i mladim obiteljima.

Od listopada 2018.god. docent je klavira na Pedagoškom Fakultetu na Univerzitetu u Passau i od 2019 na Univerzitetu u Regnsburgu, Njemačka.

TATIANA ŠVERKO

La pianista Tatiana Šverko si è diplomata al Conservatorio “B.Marcello” di Venezia nel 1994 con il M˚ G.Lovato, specializzandosi poi in Concertismo all’Accademia di Perfezionamento di Portogruaro con i proff. P.Rattalino, T.Zelikmann,V.Tropp, G.Specchi e G.Lovato. Ha conseguito successivamente la Laurea in Pianoforte all’Accademia di musica di Zagabria con il Mr.Art. J.Zlatar e sta concludendo il Master in Didattica del pianoforte all’Accademia di Lubiana.

Svolge intensa attività concertistica in Croazia, Slovenia, Italia, Ungheria e Germania. Ha collaborato con varie orchestre italiane – Citta’ di Trieste, croate- Riječki orkestar, Orchestra “Arena International” e tedesche- Orchesterverainigung Freyung e la Passauer Orchesterverein e con formazioni cameristiche, al pianoforte, al clavicembalo e all’organo, e con musicisti di chiara fama come i flautisti R.Pucci, G.Blasco, C.Kobal, F.Lotti, R.Stojnić, S.Stell, A.Musizza, A.Brhanić, pianoforte a quattro mani con L.Angelini, A.Čuić (con la quale ha registrato un CD) e L.Mjeda, con i soprani A.Bossi, E.Matijašič, M.Prizzon, M.Biancolin, D.Del Monaco, S.Cingula i clarinettisti G.Fonzari, B.Vatovec, T.Kenig, B.Škara con il Quartetto “Malpera”, i “Solisti Istriani”, l’Alpe Adria Consort, la Basler Kammer Ensamble Vivaldi ed è tra i fondatori della “Camerata polensis”.

Ha collaborato ai Corsi Internazionali di Perfezionamento “Estate Musica Festival-Hortus Niger” di Verteneglio e ai Laboratori musicali “Arena International”. Ha collaborato al Conservatorio “B.Marcello” come pianista collaboratrice, come pure ad altre Masterclass estive in Croazia e a diversi concorsi nazionali ed internazionali.

Ha inciso dal vivo per TV Capodistria e per Radio Pola. Ha inciso diversi CD:  in Duo pianistico (2002), per solo pianoforte: per la compositrice Đ.Dekleva-Radaković (2005), con i cantanti della SAC “L.Mariani” di Pola (2007), con i cantanti della Comunita’ degli Italiani di Dignano (2012), per l’Associazione dei musicisti croati (2013).

Nel 2009 ha condotto la tramissione „Pola più-Dal magico mondo della lirica“ per la Radio nazionale HRT-Radio Pola.

Dal 1994, opera nel campo didattico presso il Centro Studi di Musica Classica “L.Dallapiccola” dell’Unione Italiana a Verteneglio e Pola e alla Scuola di Musica “I.M.Ronjgov” di Pola.

È detentrice di diversi premi “Istria Nobilissima” (1990, ’91,’93,’94,’97,’99), il prestigioso premio Promozione in Duo con la giovane pianista Ana Čuić, il Premio al « Rovere d’Oro» di S.Bartolomeo al Mare-Imperia, e quale solista e solista con l’Orchestra al «P.Harris» di Verbania 1999.

Da anni si dedica alla ricerca, allo studio e alla promozione del patrimonio musicale del passato e contemporaneo della Regione Istria e ha interpretato brani dei compositori istriani ai Convegni su A.Smareglia, L.Dallapiccola, S.Zlatić e N.Milotti.     È direttrice artistica ed ideatrice dei Laboratori musicali «Arena International» di Pola ed  è membro attivo dell’Associazione dei musicisti croati (HDGU).

Dal 2018 e’ docente all’Universita’ di Passau presso la Facolta’ di Pedagogia e dal 2019 anche a quella di Regensburg, in Germania.


ORIETTA ŠVERKO

Nastavnica glazbene kulture i talijanskog jezika, predavala je u vodnjanskoj Talijanskoj osnovnoj školi počevši od 1965. Diplomirala je muzikologiju i talijanski jezik pri ljubljanskom filozofskom fakultetu. Desetak je godina predavala glazbenu umjetnost u tadašnjoj Srednjoj talijanskoj školi (danas „Dante Alighieri“), te vodila je ženski zbor škole, i to vrlo uspješno. Vodila je nekoliko zborova, osnovnoškolski, minipjevače pulske Zajednice Talijana i od 1965. godine zbor Zajednice Talijana Vodnjan, mješoviti zbor Zajednice Talijana Vodnjan te već nekoliko godina ženski i mješoviti zbor Kulturno-umjetničkog društva „Lino Mariani“ iz Pule. Sa zborovima je sudjelovala na brojnim nacionalnim i međunarodnim natjecanjima, za što je dobila priznanja za umjetničku vrijednost te prvu nagradu sa smotre zborova Talijanske unije za mješoviti zbor iz Vodnjana 1966. Osim pedagoškim radom, bavi se i glazbenom kritikom (La Voce del Popolo) te muzikološkim istraživanjima (sudjelovala je na raznim simpozijima o najvećim istarskim skladateljima). Brine se za muzikološki dio Arene International, glazbene radionice koje se održavaju još od 2002. pri pulskoj Zajednici Talijana. Autorica je triju pjesmarica za talijanske škole iz Hrvatske i Slovenije te surađivala je u kreiranju programa za glazbeni odgoj za osnovne i srednje škole. Dobitnica je više priznanja za svoj pedagoški rad te didaktički je koordinator Centra za klasičnu glazbu „Luigi Dallapiccola“ pri Talijanskoj uniji za pulsku sekciju, i to od njezina osnivanja 1991. godine

ORIETTA ŠVERKO

Insegnante di cultura musicale e lingua italiana alla Scuola elementare di Dignano, dal 1965 (in pensione dal 2007). Diplomata in musicologia e lingua italiana presso la Facoltà di Filosofia di Lubiana. Per una decina di anni ha insegnato Arte musicale al Ginnasio italiano di Pola (SMSI) ed ha diretto il Coro femminile della Scuola, riportando un notevole successo in Città. Direttrice di Cori, della Scuola elementare, per diversi anni ha diretto il coretto dei Minicantanti della CI di Pola, e dal 1965 quello della CI di Dignano, la Corale mista della CI di Dignano, e da dal novembre del 2003 il Coro femminile e misto della SAC „L.Mariani“ di Pola. Attualmente dirige il Coro femminile. Con i cori ha partecipato a diversi concorsi nazionali ed internazionali facendosi notare per il buon livello artistico  (I Premio alla Rassegna dei cori dell’ UIIF alla Corale mista di Dignano, 1966). Oltre ad  insegnare si occupa di critica musicale (La voce del popolo) e di ricerca musicologica (ha partecipato a Convegni musicali sui grandi autori istriani). È stata fin dall’inizio Membro di giuria a diversi concorsi e festival musicali come „Istria Nobilissima“ (sin dalla Prima edizione) e del „Leron“. Cura la parte musicologica dell’ „Arena International“, i Laboratori musicali che dal 2002 si tengono presso la CI di Pola. È autrice dei tre volumi del Canzoniere per le Scuole elementari italiane di Croazia e Slovenia. Ha collaborato alla creazione dei programmi ministeriali di cultura musicale per le scuole elementari e medie. Ha conseguito diversi riconoscimenti per il lavoro nel campo didattico. È coordinatrice didattica al Centro Studi di Musica Classica „L.Dallapiccola“ dell’UI della Sezione di Pola nel quale insegna dalla sua fondazione, 1989, dapprima Solfeggio cantato e Storia della musica poi Pianoforte. Negli ultimi anni diversi suoi allievi hanno conseguito i primi posti ai Concorsi internazionali.

[izvor informacije Arena International]