Katerina Duda u produkciji Građanki svom gradu predstavlja prvi segment svog umjetničkog istraživačkog projekta Statistički ljetopis. 12. i 13. prosinca na štandu na riječkom Jadranskom trgu Duda će prolaznicima/ama, koristeći se površinom Korza kao podlogom za vizualizaciju podataka, predočiti riječki turizam u brojkama. Statistički ljetopis će nam otkriti da li je turizam u Rijeci porastao, koji se servisi koriste za oglašavanje privatnog smještaja i koji udio u oglašavanju otpada na Airbnb. Otkrit će nam potrošnju roli wc papira i sredstava za čišćenje ili broj ručnika, plahti i jastučnica, koje će postati jedinice u kojima se mjere dolasci i noćenja gostiju.

Odmor je trenutak kada se radni ljudi posvećuju “onome što žele” dok čistačice, pralje i sobarice u razmjenu za novac obavljaju poslove održavanja turističke infrastrukture: čišćenje soba, promjena plahti i pospremanje kreveta, čišćenje kupaonice, mijenjanje ručnika i dodavanje toaletnog papira, usisavanje tapisona i pranje podova. Takozvani ženski rad, koji je u domaćinstvu potpuno nevidljiv, u turizmu, iako podcijenjen, ipak se može kvantificirati i učiniti vidljivim.

Fotografija preuzeta s portala voxfeminae.net

Tako Katerina Duda otkriva da bi u hotelu kapaciteta za 1154 gostiju, što odgovara broju gostiju koji dnevno pristignu u Rijeku u vrhuncu sezone, prema standardima jednog od postojećih riječkih hotela trebalo biti zaposleno 39 sobarica. Svaka bi bila zadužena za 15 soba, ali ako su neke na bolovanju, ili su upravo dale otkaz zbog iscrpljenosti, moguće je da bi ih u smjeni bilo i desetak manje što se naravno ne bi smjelo reflektirati na urednosti smještajnih kapaciteta. U zemlji u kojoj se ekonomija sve više oslanja na turizam i iz godine u godinu raste broj smještajnih kapaciteta, a time i potreba za onima koje tu infrastrukturu održavaju sezonske radnice spadaju među najranjivije skupine radnica. Novinarka Antonela Marušić naglašava da statistike koje govore o rastu zapošljavanja, rekordnim zaradama i ekonomskim učincima, kao što je, primjerice – udio prihoda od turizma u nacionalnom BDP-u ne govore ništa o nezavidnom statusu i položaju žena u sezonskom radu u turizmu čija su radna prava ugrožena pod stalnim pritiskom straha od gubitka posla*.

Dođite 12. i 13. prosinca od 10:00 do 16:00 na Jadranski trg i saznajte više. Razgovarajte s Katerinom Dudom i podijelite vlastita iskustva te doprinesite nastavku istraživanja. S otisnutim Statističkim ljetopisom u ruci prošetajte Korzom i zamislite kako si utirete put između kreveta pripremljenih za goste tijekom vrhunca sezone.

Projekt je financiran od Ministarstva kulture RH i Musagetes fondacije.


Katerina Duda: Hands, Sheets, Broom: Statistical Yearbook

In the production of the From the Citizens to Their City, Katerina Duda presents the first segment of her artistic research project Statistički ljetopis/Statistical Yearbook. On 12 and 13 December, on a stall in Jadran Square in Rijeka, Duda will present passers-by with Rijeka tourism in figures, using the Korzo area as a background for data visualisation. Statistical Yearbook will tell us if tourism in Rijeka is on the rise, which services are used to advertise private accommodation and what proportion of advertising relies on Airbnb. They will tell us about the consumption of toilet paper rolls and cleaning agents or the number of towels, sheets and pillowcases, which will become units to measure tourist arrivals and overnight stays.  

Vacation is a time when working people devote themselves to “what they want“, whereas cleaning ladies, laundresses and maids carry out the maintenance of tourist infrastructure in exchange for money: they clean rooms, change sheets and make beds, clean bathrooms, change towels and stock up on toilet paper, vacuum carpets and wash floors. The so-called women’s work, which is completely invisible in the household — in tourism, although undervalued, can still be quantified and made visible.

Thus Katerina Duda reveals that, according to the standards of one of the existing Rijeka hotels, a hotel with a capacity of 1154 guests, which corresponds to the number of daily tourist arrivals to Rijeka during peak season, should employ 39 maids. Each would be in charge of 15 rooms, but if some are on sick leave or have just resigned due to exhaustion, it could happen that there are only ten or less of them in the shift, which of course should not be reflected in the tidiness of the accommodation. In the country in which economy is increasingly reliant on tourism and the number of accommodation units is on the rise year after year, as well as the need for the ones maintaining this infrastructure, female seasonal workers are among the most vulnerable groups of female workers. The journalist Antonela Marušić points out that statistics on employment growth, record revenues and economic impacts, such as, for example, the share of revenues from tourism in national GDP, say nothing about the unenviable status and position of women in seasonal tourism work whose working rights are threatened due to the constant pressure of losing their jobs*.

On 12 and 13 December, from 10:00 to 16:00, come to Jadran Square and find out more. Talk to Katerina Duda, share your own experiences and contribute to the continuation of the research. Walk down the Korzo with the printed Statistical Yearbook in your hand and imagine that you are paving the way between beds prepared for tourists during peak season.

The project is funded by Croatian Ministry of Culture and Musagetes foundation.

[izvor informacije Građanke svom gradu]