Draquila – L’Italia che trema, Secol Superbo e Sciocco Produzioni, 2010.
Trajanje: 93 min.
Format: 1,85:1
Color: Color & B&W
Zvuk: Dolby Digital
Redatelj: Sabina Guzzanti
Sudjeluju: Silvio Berlusconi, Sabina Guzzanti…
Draquila, Italija drhti – IMDb

Draquila - Italija drhti
Draquila – Italija drhti

Politika, i ona visoka, ima veliki utjecaj na život običnog čovjeka. Nije to puka fraza, to je činjenica koja je u nekim slučajevima pokazala kakvi se sve (financijski) interesi mogu izroditi u situacijama kada su mnogima u pitanju čak i životni opstanak i sigurnost. I ništa nije slučajno! Jednim takvim slučajem bavi se redateljica Sabina Guzzanti na primjeru gradića koji razrušen razornim potresom postaje plijen pohlepnih i korumpiranih političara na čelu sa Silviom Berlusconijem. Agonija ljudi koji su morali iseliti iz svojih stanova i kuća traje još i danas, bar za dobar dio njih. A sve je imalo uporište u zakonu. Naime, u jednoj zakonskoj odredbi Civilna zaštita ima sve ovlasti u slučaju prirodnih katastrofa, a kasnije je toj kategoriji dodan i niz izvanrednih (velikih!) događaja. A što je takav  događaj odredit će se prema potrebi… Civilna zaštita ima sve moguće ovlasti, a najvažnije je da može diskreciono raspoređivati financijska sredstva, a u toj raspodjeli plijena najviše su se okoristili suradnici i prijatelji bivšeg talijanskog premijera. Potres je za profitere došao kao ‘naručen’, a ljudi su kao nekom romanu Franza Kafke ili u Orwelovoj ‘1984’ ostali prepušteni sami sebi bez ikakvih prava da se vrate u svoje domove ili da ih pokušaju sami sanirati. Talijanski premijer je imao u svojim rukama medije i s uspjehom je, unatoč učestalim skandalima, manipulirao masama…

Jedan od zanimljivijih dokumentarnih filmova koji pokazuje pravo lice korupcije. I ne bi bilo dobro da naši domaći političari vide ovaj film kao izvor novih ideja o ‘učinkovitosti u vlasti’.

Robert Jukić