Sinergija sadržaja i prostora u nastupu riječke Opere u Puli

Spektakl je najčešći termin u najavi i opisu glazbenih, filmskih i drugih događaja u pulskoj Areni. Inflacija superlativa u odnosu na grandiozni kontekst priredbe koristi se u svrhu publiciteta, ali kao i druga marketinška pretjerivanja, može dovesti do suprotnog efekta, postavljajući prevelika očekivanja i složene tehničke uvjete.

Veličina arhitektonskog kadra u kojem se odvija predstava može pridonijeti percepciji monumentalnosti, ali može je vlastitom monumentalnošću ‘potisnuti’ ili ‘utišati’.Za pravi spektakl u Areni potreban je sadržaj koji svojom vrijednošću i veličinom opravdava ‘povlašteni smještaj’  u jedinstvenu, gotovo zastrašujuću povijesnu pozornicu. Upravo ta sinergija dimenzija sadržaja i prostora  dogodila se nastupom Riječke opere u Puli.

Carmina Burana u pulskoj Areni ; Fotot AJ

Opera ‘AIDA’ i kantata ‘CARMINA BURANA’ riječkog HNK Ivana pl. Zajca

Opera riječkog HNK Ivana pl. Zajca izvedela je operu ‘Aida’ te ‘Carmina Burana’ Carla Orffa, a i taj izbor djela u skladu je s kontekstom ne samo prostora, Arene, već i publike, turistički ispunjene, međunarodne srpanjske Pule. Veličina i profesionalnost ansambla HNK Rijeka,  uz ekspresiju glazbenih djela, dojmila se i publike koja je manje upućena u repertoar klasične glazbe, a poznavatelji Verdijeva i Orffovog opusa mogli su poznata djela ostvariti doživjeti u jedinstvenoj kompoziciji s otvorenim nebom i arkadama antičke konstrukcije.

Verdijeva ‘Aida’, u dramaturgiji i režiji Marina Blaževića, obnovljena  i izmijenjena u odnosu na prošlogodišnju ‘Aidu’ također izvedenu na otvorenom (Ljetna pozornica u Opatiji), osobito angažmanom probranih solističkih  imena, izvedena je u Areni u petak, 27. srpnja 2018.  Proslavljena Kristina Kolar dojmila se u naslovnoj ulozi, Dubravka Šeparović ostvarila je  ambivalentnu i intrigantnu Amneris, Walter Fraccaro bio je Radames, Ramfisa je tumačio Carlo Colombara, a prvak riječke Opere Giorgio Surian istaknuo se kao Amonastro. Uz temperamentni dirigentski stil maestra Ville Matvejeffa, te raskošno kostimografsko i apstraktno scenografsko rješenje (trokut jedra, asocijacija na piramidu) i koreografske ulomke Baleta riječkog ‘Zajca’, ostvaren je reprezentativni trosatni glazbenoscenski amalgam i impresivna reakcija golemog korpusa publike koja je ispunila Arenu.

Snažni audioefekt ostvarila je kultna scenska kantata ‘Carmina Burana’ Carla Orffa izvedena 29. srpnja, uz monumentalni casting vrhunskih solista, orkestra Opere (70 članova), Akademskog zbora ‘Ivan Goran Kovačić’ (120 članova)  te riječke dječje zborove Kap i Toretta (ukupno 150 zborista).  Dirigent  Ville Matvejeff oduševio je energičnim entuzijazmom, a u solističkoj podjeli isticala se svjetska diva Sumi Jo. Dojmljivu izvedbu ostvarili su i bariton Robert Kolar te kontratenor Franko Klisović. Publika je grmljavinom aplauza ishodila bis (O, fortuna), te uspravljeni ovacijama ispratili izvođače.

Ukupni dojam dviju večeri ‘Ljeta klasike’ riječkog HNK Ivana pl. Zajca u pulskoj Areni može se bez pretjerivanja, ponavljanja ili konvencije obilježiti atributom spektakularnog.

Ada Jukić, U Puli, 31. srpnja 2018.

Orffova kantata ‘Carmina Burana’ u pulskoj Areni
Verdijeva ‘Aida’ u pulskoj Areni
Verdijeva ‘Aida’ i Orffova ‘Carmina Burana’ u pulskoj Areni