01/06/2018to10/06/2018

RASPORED ČETVRTOG FESTIVALA KRŠĆANSKOGA KAZALIŠTA
01. – 03. i od 08.-10. lipnja 2108.
ZAGREB
Dvorana Sv. Franje, Sv. Duh 31

01. lipnja, petak

20 sati
OTVARANJE FESTIVALA
Éric-Emmanuel Schmitt: Oskar i dama u ružičastom
autorski projekt Marije Sekelez, Kazališna družina Mare (Zagreb)

02. lipnja, subota

10-14 sati
EDUKATIVNA RADIONICA
Dramske tehnike u radu s biblijskim tekstom u nastavi Katoličkog vjeronauka, Nataša Roginek, Silvija Čavlek
15-18 sati, EDUKATIVNA RADIONICA
Primjena plesne osviještenosti u nastavi katoličkog vjeronauka, Senka Baruška
20 sati
Gospa od Svijećnice
Dramska družina Ozana, (Visoko), r. Tibor Martan
20,30 sati
Mario Filipi: Kako glumiti normalnog čovjeka
r. Boris Svrtan, (Zagreb)

03. lipnja, nedjelja

10-12 sati
OBITELJSKA RADIONICA
Dramska radionica Blagoslov molitve, Irena Kolar Vudrag
20 sati
Mirela Lovrić: Fra Didak – sebet nas i naše dice
OFS i FRAMA, (Široki Brijeg), r. Mirela Lovrić
21 sat
Igor Grubišić: Moja smrt
Koreos, (Osijek), r. Igor Grubišić

08. lipnja, petak

20 sati
Hrvoje Zalar: Priča o Bogici ili nije sramota biti siromašan
Kazalište Prijatelj, (Zagreb), r. Hrvoje Zalar

9. lipnja, subota

10-13 sati
EDUKATIVNA RADIONICA
Stvaranje dramske igraonice s predškolskom djecom – Bog u srcu i očima odgojitelja, Kristina Vlahinja, Kristina Volarić
14-17 sati
EDUKATIVNA RADIONICA
Lutkom kao medijem kroz biblijski tekst, Antonija Kušanić
20 sati
Ribica Srebrica
Kazalište Budilica, (Zagreb), r. Daniela Totić
21 sat
Franco Roberto: Simpatični stric župnik
Bogoslovi Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa, (Sarajevo), r. Drago Buka

10. lipnja, nedjelja

10– 12 sati
OBITELJSKA RADIONICA (10-11 školarci, od 11-12 predškolarci)
Biblija i lutka u obitelji, Antonija Kušanić
20 sati
ZATVRANJE FESTIVALA
Fra Ivan Marija Lotar: Faustina – Božje ime je milosrđe
Radnici Milosrdnog Isusa, (Pula), r. fra Ivan Marija Lotar

Festival kršćanskog kazališta – Web

[izvor informacije OI]