3. History Film Festival u Rijeci

3. History Film Festival u Rijeci

3. HISTORY FILM FESTIVAL – međunarodni festival povijesnog dokumentarnog filma – 10. – 14. 09. 2019. Rijeka / Matulji / Crikvenica / Novi Vinodolski Zanimaju vas dugo čuvane tajne, zataškane priče, maloznani detalji o poznatim ličnostima ili priče o junakinjama...