Top liste filmova u 2018. – HR kritičari

Top liste filmova u 2018. – HR kritičari

Najbolje filmove u 2018. godini po pozivu izabiru (abecednim redom) hrvatski filmski kritičari i filmofili: Iva Brčić, Tihoni Brčić, Božo Cerin, Josip Grozdanić, Marijana Jakovljević, Danijel Jedriško, Robert Jukić, Krešimir Košutić, Mario Kozina, Miro Nikolić, Marko...