Program riječkog Art Kina Croatia za prvi mjesec 2015. godine

Program riječkog Art Kina Croatia za prvi mjesec 2015. godine

Raspored programa / Art-kino / Siječanj 2015 srijeda, 7.1. 18:00 Mi smo najbolje (Vi är bäst!), režija: Lukas Moodysson, uloge: Mira Barkhammar, Mira Grosin, Liv LeMoyne; Švedska / Danska, 2013., 102 min. 20:00 Omar, režija: Hany Abu-Assad, uloge: Adam Bakri, Leem...