LegendFest – 15 godina – Pićan – 30.7.2022.

LegendFest – 15 godina – Pićan – 30.7.2022.

PREDSTAVE PREDSTAVA: „ISTRIJANSKE NAVADE“ – Teatar Naranča „Istrijanske navade“ komedija je u kojoj s puno samoironije govorimo o običajima na našem poluotoku, odnosu prema „fureštima“ i snalažljivosti istarskog čovjeka. Što se dogodi u istrijanskoj obitelji kada...